(Findinet) Nibud Woonquote Tabel mag moderner

De Woonquote Tabel van Nibud die als basis dient voor de bepaling van de leencapaciteit van hypotheekaanvragers mag wat creatiever en dynamischer, vindt NHG.

Karel Schiffer, algemeen directeur van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert, zei tijdens het DAK Seminar op woensdag 20 april, dat hij daarover met Nibud in gesprek is.

“De tabel dateert van een tijd geleden en inmiddels is de wereld er anders uit gaan zien. Er bestaan grote verschillen in gezinssamenstelling en in de leeftijd van de aanvragers. Je mag er best van uitgaan dat jonge mensen die een woning willen kopen aan het begin van hun carrière staan en dat hun inkomen in kortere tijd meer gemiddeld zal stijgen. Daar komt bij dat tweeverdieners intussen fiscaal goed gefacilieerd worden, iets waarmee in de tabel geen rekening wordt gehouden. Met dit soort zaken zou in de tabel rekening gehouden kunnen worden, al moet voorop blijven staan dat een lening veilig en verantwoord verstrekt dient te worden.” Wel voegde hij eraan toe, dat deze herziening op dit ogenblik niet voor de hand ligt. “Het is nu niet het momentum. Politiek en toezichthouders zijn bijzonder beducht voor elke maatregel die het risico van overkreditering met zich meebrengt. Aan de andere kant is het wel zo dat we wereldkampioen zijn in het veilig verantwoord lenen.” Schiffer denkt dat het op termijn wel mogelijk moet zijn dat de tabel herzien kan worden. “Eerst moet de koopwoningmarkt maar even landen op het laagste niveau. Als die dan weer aantrekt is dat een goede reden om de tabel te moderniseren.”

GEEN REACTIES