Symbion Finance: nieuw samenwerkingsverband voor intermediairs

Symbion is geen inkoopcombinatie of serviceprovider, maar biedt relatief kleine tussenpersonen wel toegang tot een groot aantal aanbieders. Een gesprek met directeur Maas.

Symbion Finance neemt geen werkzaamheden op het gebied van bemiddeling over, omdat ze van mening is dat de toegevoegde waarde daarvan vandaag de dag gering is. Rechtstreeks toegang tot aanbieders is vaak alleen weggelegd voor grotere intermediairs. Symbion Finance biedt deze toegang aan ondernemers die een breed pakket financiële diensten aanbieden en tot 10 medewerkers in dienst hebben.

In het samenwerkingsverband kunnen maximaal 200 kwalitatieve intermediairs samenwerken. Deze ondernemers moeten in de eerste plaats intrinsiek gemotiveerd zijn om doorlopend een verbetering van advies- en ondernemerskwaliteit na te streven. Symbion Finance ondersteunt de ondernemer hierin met diensten op het gebied van verbetering van de advieskwaliteit, beheerste bedrijfsvoering en klanttevredenheid. Alle ondernemers in het samenwerkingverband moeten daarbij aan een aantal strikte toetredingseisen voldoen, aldus Symbion Finance, een initiatief van NBG Finance in Valkenswaard.

We stelden hierover een aantal vragen aan directeur Hennie Maas:

Hoe werkt dat proces in de praktijk?

“Door deze focus op kwaliteit zijn aanbieders bereid een rechtstreekse aanstelling te geven aan samenwerkende tussenpersonen Aanbieders waren tot nu toe vaak niet bereid dit te doen, omdat zij een selectief distributiebeleid voeren en relatief kleine tussenpersonen (doelgroep qua grootte tussenpersoon tot ca. 10 medewerkers) verwijzen naar de klassieke inkoopcombinatie. Juist de combinatie van aantoonbare kwaliteit met volume maakt de propositie interessant voor de aanbieders. Zij moeten zich in steeds verdere mate overtuigen van het feit dat de tussenpersoon ook onder meer de juiste advieskwaliteit levert. Het samenwerkingsverband kan daar een belangrijke bijdrage in leveren.

Doordat de aanbieder en de tussenpersoon een rechtstreekse bemiddelingsovereenkomst aangaan, kan de tussenpersoon zelf het gehele advies- en bemiddelingstraject voor zijn klant begeleiden naar de aanbieder, en zijn belangen rechtstreeks behartigen. Daar zit ook toegevoegde waarde voor de tussenpersoon die via een inkoopcombinatie alleen maar via dat kanaal kan communiceren. Het verdienmodel van inkoopcombinaties staat op losse schroeven, nu dossiervergoedingen vanuit de aanbieder meer en meer weg zullen vallen. Dat betekent dat de kosten 100% door de tussenpersoon betaald moeten worden, hetgeen erg prijzig kan worden. In deze nieuwe realiteit kan een kwalitatieve intermediair dus behoorlijk kosten besparen door het bemiddelingstraject zelf uit te voeren, hetgeen ook in het belang is van zijn klant en zijn positie ten opzichte van zijn concurrenten.”

Op welke manier profiteren intermediairs van inkoopvoordelen als Symbion geen partij is in de keten aanbieden-bemiddelen is?

“De aangesloten tussenpersonen nemen de diensten die Symbion Finance aan kan bieden kosteloos af, dan wel tegen de aantrekkelijke prijs waarvoor de leverancier van de diensten ze rechtstreeks aan zal bieden aan de tussenpersoon. Symbion Finance faciliteert dus door dergelijke afspraken te maken. Ons verdienmodel is eenvoudig en transparant en betreft een lage fee voor een gerealiseerd advies, afhankelijk van het soort advies. We vragen geen aansluitkosten of maandelijkse fee. De samenwerkingsovereenkomst is maandelijks opzegbaar.”

Kunt u al voorbeelden geven van de arrangementen en productoplossingen die u voor de deelnemers in petto hebt?

“Ja, er worden onder andere aantrekkelijke arrangementen geboden bij een aantal hypotheekverstrekkers, daarnaast een ORV met een zeer lage premie, alsmede binnenkort een tweetal oplossingen op het gebied van betaling van de advies- en bemiddelingsvergoeding door de klant. Ook kunnen we voor de tussenpersoon die niet gaat voor de deelvergunning pensioen toch oplossingen aanbieden die hem in staat stellen zijn bestaande klant op dit adviesonderdeel te bedienen.”

GEEN REACTIES