Wettelijk minimumloon per 1 januari 2012

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2012.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2012:

€ 1.446,60 per maand

€ 333,85 per week

€ 66,77 per dag

GEEN REACTIES