‘Subsidieer klanten die financieel advies willen’

copyright Pixabay

Klanten die behoefte hebben aan onafhankelijk financieel advies zouden daarvoor een tegemoetkoming moeten krijgen uit een speciaal fonds.

Dat stelt Auke Plantinga, universitair hoofddocent Financiering aan de Rijksuniversiteit Groningen, in een column in Fondsnieuws (een magazine voor beleggingsprofessionals). Plantinga doet zijn voorstel als alternatief voor de huidige regelgeving, die bepaalt dat bij het aanbieden van complexe financiële producten, financieel advies verplicht is, tenzij de klant slaagt voor een geschiktheidstoets.

Complex
Plantinga, die zich als wetenschapper onder meer bezighoudt met pensioenvoorzieningen, beleggingsfondsen en ‘behavioral finance’, vindt het onderscheidt tussen complex en niet-complex arbitrair. Als voorbeeld geeft hij een spaarrekening die volgens de regelgeving te boek staat als een eenvoudig product zonder grote risico’s, maar dat hoeft volgens Plantinga helemaal niet zo te zijn. Een faillissement van een grote bank kan onder de nieuwe regels voor het depositogarantiestelsel, volgens hem andere banken meesleuren in een deconfiture. En dan is de ‘garantie’ van 100.000 euro niet zoveel waard.

Planning
Belangrijker daarentegen vindt Plantinga de vraag of een bepaald (complex) financieel product eigenlijk wel nodig is en, specifieker, of een klant er in een bepaalde situatie echt wat aan heeft. Volgens de Groningse wetenschapper verzuimen de meeste mensen namelijk om regelmatig (één tot vier keer per jaar) naar hun eigen financiële planning te kijken. ‘Ze vergeten risico’s af te dekken, tijdig de hypotheek af te lossen en pensioengaten in kaart te brengen.’ Deze punten zijn relevanter dan een systeem met een verplicht advies over een individueel product.

Fonds
Om klanten te helpen bij de financiële planning, pleit Plantinga voor een apart fonds dat consumenten subsidieert wanneer ze gebruik willen maken van een onafhankelijke financiële adviseur. ‘Dit fonds zou gevuld moeten worden door alle Nederlandse aanbieders die dan een klein percentage afdragen van het door hen beheerde vermogen voor particulieren.’ Plantinga voegt daar nog aan toe dat de adviseurs ‘uiteraard niet in dienst zijn van de aanbieders van de financiële producten’.

Bron: Fondsnieuws

GEEN REACTIES