Storm beïnvloedt halfjaarresultaat Achmea

Kantonrechter gaat niet mee in eis Nivre-lidmaatschap van schade-expert

De halfjaarresultaten van Achmea zijn sterk beïnvloed door de twee stormen in januari. Het totaal netto resultaat daalde van 171 naar 133 miljoen euro. Wel slaagde de verzekeraar erin meer premieomzet te genereren in de bedrijfsonderdelen Schade & Inkomen en Zorg. De solvabiliteit nam toe van 184 tot 191%.

Schade
De schadelast voor Achmea ten gevolge van de januaristormen bedroeg 116 miljoen euro. Het operationeel resultaat over de eerste helft van 2018 in dit bedrijfsonderdeel bedraagt slechts €4 miljoen (eerste halfjaar 2017: €105 miljoen). Naast de stormen in januari lag het aantal weergerelateerde schades hoger door vorst en hevige regenval in het voorjaar. Ook het aantal grote schades in het zakelijke segment waren hoger.

Desondanks is het onderliggend resultaat verbeterd door genomen rendementsmaatregelen. De premieomzet uit schadeverzekeringen nam toe tot €1.573 miljoen (eerste halfjaar 2017: €1.540 miljoen) door portefeuillegroei en premiemaatregelen. De groei is met name afkomstig uit het particuliere segment.

Door de stormschade verminderde de gecombineerde ratio van 97,9% naar 94,1%. Zonder de stormschade zou het onderliggende resultaat ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar zijn gestegen en zou de combined ratio 92,5% hebben bedragen.

Inkomen
Het resultaat op inkomensverzekeringen bedraagt €16 miljoen (eerste halfjaar 2017: €43 miljoen). De ontwikkeling van het resultaat is voornamelijk het gevolg van lagere resultaten in individuele arbeidsongeschiktheids- en verzuimverzekeringen. Op beide portefeuilles kampt Achmea maken met een langere verzuimduur. Deze ontwikkeling is het gevolg van een toename van complexe stressgerelateerde medische klachten, in lijn met de landelijke trend.

De premieomzet uit inkomensverzekeringen kwam uit op €492 miljoen (eerste halfjaar 2017: €502 miljoen) in een licht krimpende markt. De gecombineerde ratio op inkomensverzekeringen kwam in het eerste halfjaar van 2018 uit op 92,3% (eerste halfjaar 2017: 83,7%). De schaderatio kwam in de eerste helft van 2018 uit op 69,8% (eerste halfjaar 2017: 62,8%) en de kostenratio nam licht toe tot 22,5% (eerste halfjaar 2017: 20,9%) als gevolg van investeringen in digitalisering.

Zorg
De premie in de basiszorg is nog niet kostendekkend, waarschuwde topman Willem van Duin bij de presentatie van de resultaten. “Desondanks is het resultaat uit de zorgverzekeringsactiviteiten toegenomen door een lager zorgverbruik dan verwacht voor zowel de basis- als aanvullende verzekering en doordat we de uitvoeringskosten verder hebben weten te verlagen met behoud van de hoge kwaliteit van dienstverlening. De integratie van De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis leidt nu al tot lagere kosten voor onze klanten.”

De bruto verdiende premies van de basis- en aanvullende zorgverzekeringen zijn gestegen naar €13.910 miljoen (eerste halfjaar 2017: €13.310 miljoen). Het operationeel resultaat op het huidige tekenjaar is €16 miljoen negatief (eerste halfjaar 2017: €85 miljoen positief).

Pensioen en Leven
Het operationeel resultaat op Pensioen en Leven is in het eerste halfjaar 2018 toegenomen tot €190 miljoen (eerste halfjaar 2017: €102 miljoen). Aan het hogere resultaat wordt bijgedragen door zowel een verbeterd technisch resultaat, beleggingsresultaat
alsook lagere kosten.

In de eerst helft van het jaar is de bruto premieomzet met 11% gedaald tot €784 miljoen (halfjaar 2017: €882 miljoen). De premieomzet op de pensioenportefeuille daalde met 20% als gevolg van de reguliere portefeuilleontwikkeling en afloop. Op deze portefeuille worden in lijn met de strategie geen nieuwe pensioenverzekeringscontracten meer afgesloten.

De ORV-portefeuille is het afgelopen halfjaar verder gegroeid. Deze groei vlakt wel af als gevolg een lager aantal nieuw ingeschreven hypotheken ten opzichte van vorig jaar en het vervallen van de verplichting een ORV af te sluiten bij NHG-hypotheken.

In het eerste halfjaar van 2018 zijn de bedrijfskosten verder afgenomen met 18% tot €76 miljoen (eerste halfjaar 2017: €93 miljoen). De afname is het gevolg van het succesvol reduceren van het aantal IT-systemen binnen de Pensioen & Leven organisatie alsook het aantal medewerkers.

‘Innovatieve dienstverlener’
Topman Willem van Duin meldde bij de perspresentatie dat Achmea zich steeds verder ontwikkelt van verzekeraar tot een brede innovatieve financiële dienstverlener. “Door slim gebruik van data en digitalisering kunnen we onze klanten op veel meer vlakken van dienst zijn. Met onze diensten dragen wij bij aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.” Van duin noemde als voorbeeld Centraal Beheer, dat dankzij een strategisch partnership met Google, als eerste Nederlandse verzekeraar opgenomen in Google Assistent, waarbij innovatieve spraaktechnologie wordt ingezet bij de dienstverlening.

bron: Achmea

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES