Stijging WIA- en WGA-instroom vlakt af

copyright Pixabay

De instroom in de WIA nam in de eerste helft van 2017 met 6% iets minder sterk toe dan vorig jaar (13%). Dat komt onder meer door een afvlakkende WGA-instroom.

Dit blijkt uit cijfers in het Kennisverslag van het UWV over volumeontwikkelingen in de WIA en de WW. Over geheel 2017 verwacht het UWV dat de WIA-instroom 42.800 zal bedragen, tegen 40.000 in 2016 en 35.800 in 2015. De instroom was in 2016 bij 60-plussers drie keer zo groot als bij andere leeftijdscategorieën.

Volgens het UWV zijn er twee redenen voor de toegenomen instroom van oudere werknemers. Ten eerste werken mensen door het afschaffen van de vervroegde uitkeringsregelingen (VUT) en het verhogen van de pensioenleeftijd gemiddeld langer door. Dit zorgt ervoor dat er nu veel meer 60-plussers actief zijn op de arbeidsmarkt dan een aantal jaar geleden.

Daarnaast ziet UWV ook een toename van de instroomkans, met name voor werknemers die ouder zijn dan 62 jaar. In het verleden gingen veel mensen met een groter risico op gezondheidsproblemen vervroegd met pensioen via de VUT of een andere regeling. De werknemers die doorwerkten tot de AOW-leeftijd hadden een relatief laag risico op arbeidsongeschiktheid. Dit wordt het ‘healthy worker effect’ genoemd. Nu dergelijke regelingen zijn afgeschaft, neemt de invloed van het ‘healthy worker effect’ af en stijgt de gemiddelde instroomkans voor oudere werknemers geleidelijk.

De instroomstijging bij de IVA is met 10% bijna even groot is als in de eerste helft van 2016. De stijging van de instroom in de WGA is echter duidelijk afgenomen (5% vgl met 12%). Laatstgenoemde kom door een lagere instroom bij de eindedienstverbanders (-6%). De instroom in de WGA neemt bij de zieke WW’ers nog beperkt toe (4%). De instroom in de IVA neemt bij beide groepen daarentegen toe met dubbele cijfers. Bij de 2 andere herkomstgroepen (zieke werknemers en uitzendkrachten) gaat de toename van de instroom bij de IVA en WGA gelijk op, aldus het UWV.

Bron: UWV, Salarisnet.nl

GEEN REACTIES