Steeds meer pensioenfondsen hebben beleidsdekkingsgraad boven 100%

Aon dekkingsgraad pensioenen
© Px

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart gelijk gebleven op 104%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg voor de tweede maand achtereen een procentpunt, nu van 99% naar 100%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Een groot deel van 2016 was de dekkingsgraad lager. De lage dekkingsgraden uit 2016 worden steeds minder zwaar meegewogen in de huidige beleidsdekkingsgraad.

Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, dat dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Steeds meer fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan 100%. Dat is goed nieuws voor werknemers die zijn overgestapt naar een nieuwe werkgever en hun pensioen willen meenemen. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad lager dan 100%, mogen geen waardeoverdrachten uitvoeren.

Rentes gestegen, vermogen licht gedaald
De waarde van de verplichtingen is in maart met 1% gedaald, doordat de rente is gestegen. De swaprente steeg in maart tussen de 8 en 10 basispunten. Door de stijging van de rente, daalde de vastrentende waardenportefeuille 1% in waarde. Aandelen in ontwikkelde markten behaalden per saldo in maart een licht positief rendement. Aandelen in opkomende markten deden het relatief goed met een winst van circa 2%. Onroerend goed en hedgefondsen daalden in waarde. Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen in maart met 1%.

Verkiezingen
Voor de vorming van een nieuw kabinet vinden onderhandelingsgesprekken plaats tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Hoewel deze partijen niet overal dezelfde doelstellingen in hun partijprogramma hebben staan op pensioengebied, zijn er ook overeenkomsten. Al deze partijen richten zich namelijk op een individuele pensioen met collectieve risicodeling en afschaffing van de doorsneepremie. Het verlagen van het maximum salaris voor pensioenopbouw was alleen voor D66 en GroenLinks een prominent agendapunt. Het terugdraaien of stoppen van de verhoging van de AOW-leeftijd zal met deze coalitie niet gaan plaatsvinden, verwacht Aon.

Bron: Aon

GEEN REACTIES