Statusberichten hypotheekdossier belangrijk voor adviseur

copyright Pixabay

Tweederde van de hypotheekadviseurs maakt via Hypotheken Data Netwerk (HDN) gebruik van statusmeldingen over het hypotheekdossier.

Dat blijkt uit een enquête die HDN hield onder een groep adviseurs over de dossierafhandeling. De zogeheten statusmeldingen geven adviseurs informatie over de status van een hypotheekaanvraag bij de geldverstrekker. In het verleden was er omtrent statusinformatie geen eenduidigheid omdat deze informatie ongestructureerd via verschillende kanalen (extranet, telefoon en fax) werd aangeleverd. HDN heeft deze statusupdates gestandaardiseerd en levert ze sinds een aantal jaren digitaal en eenduidig aan.

Toch zijn er nog verbeterpunten, aldus de adviseurs die meededen aan het onderzoek. Zo staan volgens een derde van de adviseurs statusberichten niet altijd op dezelfde plek in het dossier en zijn de meldingen niet altijd tijdig, actueel en compleet. Wanneer dit zou verbeteren zouden adviseurs meer inzicht krijgen in de voortgang van een dossier.

Verder gaf bijna de helft van de adviseurs aan nog geen documenten, die van belang zijn voor het dossier, te versturen via HDN. Het gaat dan bijvoorbeeld om salarisinformatie van een klant. De andere helft doet dit wel en zij geven aan dat dit eenvoudig is en dat bovendien overzichtelijk is welke stukken zijn aangeleverd en welke stukken nog ontbreken.

Het merendeel van de intermediairs ziet volgens HDN toegevoegde waarde in communicatie en documentuitwisseling met de notaris direct vanuit het adviespakket met HDN. Momenteel is dit nog niet mogelijk, maar onderzocht wordt in hoeverre dit een relevante toevoeging aan het hypotheekproces is.

Bron: HDN

GEEN REACTIES