Standaardmodel voor info over vast-variabel pensioen

geen negatieve rente bij waardeoverdracht
© Px

Op de website van het Verbond van Verzekeraars is vanaf vandaag een standaardmodel te vinden waarmee deelnemers kunnen kiezen tussen een vaste en variabele uitkering.

Alle pensioenuitvoerders die een vaste of variabele pensioenuitkering aanbieden, zijn vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om bij de communicatie met deelnemers dit nieuw standaardmodel te hanteren. Door de informatie te standaardiseren, wordt het voor deelnemers gemakkelijker om de verschillende producten en uitvoerders te beoordelen en na te gaan wat het beste bij hun situatie past. In de handleiding vinden pensioenuitvoerders (m.n. verzekeraars en ppi’s) nadere informatie over het invullen van het standaardmodel.

Co-creatie
Het model is afgelopen jaar ontwikkeld door de sector, waarbij intensief is samengewerkt met de Verzekeringscommunity van het Verbond. Daarin zitten ruim 150 consumenten die in een online platform met de sector meedenken en meepraten. In plaats van achteraf toetsen of de ontwikkelde producten aanslaan bij consumenten, is ervoor gekozen om de doelgroep er vanaf het begin gedurende de hele ontwikkelfase bij te betrekken.

Zowel toezichthouder AFM als het Ministerie van SZW accepteren dit model als de standaard binnen de markt. De AFM zegt blij te zijn dat er met dit model heldere en eenduidige informatie aan (bijna-)gepensioneerden kan worden gegeven, zodat zij een afgewogen keuzen kunnen maken.

GEEN REACTIES