Spotlight : Nieuwe klacht tegen de Belastingdienst ?

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

Open brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Mijne dames, heren,

Nieuwe klacht tegen de Belastingdienst / Kassafraude binnen de Horecabranche?

De recente publicaties door Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geven ons aanleiding om de Autoriteit het navolgende te melden:

Wij zijn al enkele jaren bezig met een onderzoek naar het handelen van de Belastingdienst binnen het kader van een onderzoek naar zgn. Kassafraude in het MKB en in de Horeca bedrijfstak in het bijzonder.

Aanleiding voor ons onderzoek is het handelen van de Belastingdienst en dan meer specifiek de FIOD, die indertijd via media bekend maakte dat zij een omvangrijke fraude op het spoor was gekomen en dat deze fraude zich lange tijd voor de fiscus onzichtbaar had kunnen afspelen dankzij de ontwikkeling van een daartoe ingericht kassasysteem dat geleverd zou zijn door een leverancier van kassasystemen uit Almere.

Op 13 april 2010 maakte het OM via een persbericht bekend dat de FIOD in actie was gekomen ivm grootschalige belastingfraude met kassa’s. Zie persbericht.
Inderdaad heeft de FIOD later die dag i.s.m. de politie invallen gedaan bij de directieleden van Hans De Haan BV.
En zo ook bij het hoofdkantoor van de  zeer succesvolle onderneming te Almere.
Het persbericht  maakt melding van de arrestatie van twee verdachten.

Op een latere datum zijn de heer en mevrouw De Haan aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, waar zij een aantal dagen werden verhoord. In het persbericht wordt mede melding gemaakt van: Op grote schaal organiseren van belastingfraude en valsheid in geschrifte, het vastleggen van digitale gegevens, het in beslag nemen van drie kluizen, sieraden en € 50.000.

Deze feiten hadden geen betrekking op de kassaleverancier te Almere en haar directie, maar dat wordt wel in één bericht zo gemeld. Zo is overigens later ook in rechte uitgesproken.
Wij gaan nu even niet nader in op de gebeurtenissen die zich in die dagen hebben voltrokken.
Tijdens een uitzending van WNL is de Belastingdienst nader ingegaan op de feiten waarvan
de eigenaren van De Haan werden verdacht.

Zie video WNL Ochtenspits

Wat in dit kader essentieel is, dat is dat de heer en mevrouw De Haan in hoger beroep zijn vrijgesproken van de eerdere beschuldigingen die aan hun adres waren geuit. Findinet Nieuwsdienst was direct betrokken bij de bewijsvoering dat ten tijde van het eerdere proces gebruik had gemaakt van software die in opdracht van de FIOD was gemalverseerd.
Zie video FIOD vanaf minuut 4.6

Zoals u in de Ochtendspits van WNL heeft kunnen zien, geeft de heer Otten van de belastingdienst een toelichting over de wijze waarop het desbetreffende systeem voor kassafraude kon worden gebruikt.
Op 24 juni 2020 heeft het Ministerie van Financiën moeten erkennen dat de getoonde software niet door de firma De Haan was geleverd.
Tijdens het uiten van de beschuldigingen door de heer Van Heusden, is het kassasysteem van De Haan echter wel in beeld gebracht.

SCHENDING PRIVACY REGELS OF NIET ?
Na de inval hebben vertegenwoordigers van de FIOD en van het O.M. ernstige verwijten gemaakt aan het adres van de directie van Hans de Haan BV.
In praktische zin hebben zij de directie voor de keuze gesteld :
– meewerken
– niet meewerken, met alle gevolgen van dien.

Aangezien de heer en mevrouw De Haan zich van geen kwaad bewust waren, hebben zij er voor gekozen om mee te werken aan het onderzoek.
Vervolgens eisten de functionarissen een kopie te ontvangen van de lijst van ondernemers die een kassa van De Haan in gebruik hadden.
Daarop staan niet alleen klinkende namen van pretparken, natuurparken, grootschalige bedrijfstakken met talloze kassasystemen in gebruik. Maar ook talloze hotels, restaurants, wellness centers en vele anders soortige MKB ondernemingen.
In totaal 3500 klanten die een veelvoud aan kassasystemen hadden afgenomen.

De Haan was al vele jaren marktleider op het gebied van kassasystemen en later dus ook t.z.v. digitale kassasystemen op basis van “Touch Screen” technologie.

Voorgeschiedenis
Mevrouw De Haan (directielid bij De Haan) had op initiatief van de belastingdienst zitting genomen in een adviescommissie die zou brainstormen over de mogelijkheden om fiscale fraude in deze en andere bedrijfstakken te minimaliseren.

Vooruitlopend op de conclusies van de adviescommissie, had zij de kassasystemen van De Haan reeds laten voorzien van een elektronisch journaal.

Dit elektronische journaal was uitsluitend te raadplegen door medewerkers van De Haan. En deze elektronisch journaal diende met name als black box, zodat alle handelingen op het systeem op willekeurig welke datum zouden kunnen worden gereconstrueerd. Met name van belang in geval er sprake is van fraude.
Dankzij de inlog kon dus ten allen tijde de naam van de fraudeur kunnen worden achterhaald.
Dat zou dus de ondernemer zelf kunnen zijn, maar dat zou dus ook een medewerker kunnen zijn die met de boekhouding zit te knoeien.
Dankzij het elektronisch journaal kon De Haan zich derhalve ten allen tijde vrijwaren voor aansprakelijkheden, in het geval dat een ondernemer de beschuldigende vinger richting de software van De Haan zou wijzen.

NIEMAND wist hiervan. Ook de Belastingdienst niet.
Maar tijdens de verhoren kwam de Belastingdienst er dus achter dat een kassa van De Haan hen dus zou kunnen voorzien van de volledige historie van alle handelingen die met dat systeem waren uitgevoerd.
“Mooier hadden ze het kunnen niet maken bij De Haan!“
“Maar gemakkelijker ook niet………. voor de belastingdienst !”
Dat moeten ze bij de belastingdienst hebben gedacht.

Vervolgens heeft de FIOD dus alle namen en adressen van de klanten van De Haan opgeëist. En vervolgens zijn ambtenaren van de fiscale Inspectie bij meer dan 1300 klanten van De Haan op huisbezoek gegaan.
Zij waren gewapend met een Memory Stick. Daarmee konden zij ter plaatse heel gemakkelijk een kopie van het schaduwbestand
downloaden. Vervolgens was het wel zeer eenvoudig om malversaties in de boekhouding aan te tonen.

Jaarlijks 17 miljoen !
Omdat het natuurlijk veel werk is om alle  3500 boekhoudingen te kopiëren en na te pluizen, hebben de heren Van Heusen en Otten in het programma van WNL Ochtenspits een oproep gedaan aan alle gebruikers van zulke kassasystemen.
De heer Van Heusden stelt in zijn betoog dat er sprake is van een fraude van meer dan 17 miljoen per jaar.

KOM TIJDIG UIT DE KAST
Als ondernemers echter tijdig uit de kast zouden komen – hun fraude over de voorgaande jaren alsnog zouden opbiechten – dan zouden zij bovenop de verschuldigde belasting een beperkte boete moeten betalen van 30 %.
Wie niet tijdig uit de kast zou komen, kon een boete verwachten gelijk aan 100 % van de verzwegen omzet.

Er zijn nog vele onbeantwoorde vragen die wij aan de huidige woordvoerder van Het Ministerie van Financiën hebben voorgelegd.
Of wij daarop antwoord gaan krijgen, wagen wij te betwijfelen.
Het Ministerie vreest vermoedelijk dat zij voor de door hen veroorzaakte schade op zal moeten draaien.

Maar wij vragen ons inmiddels wel af of De Belastingdienst de adresgegevens van de klanten van De Haan indertijd wel rechtmatig heeft verkregen en toegepast.

Voor onze redactie voert het te ver om vast te stellen of de wetgeving rond de bescherming van privacy-gevoelige informatie op dit punt is overtreden.

Advies van de AP daarover is onontbeerlijk.

Derhalve verzoeken wij u ons te berichten of het bovenstaande voor u Ja dan Nee aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen.

Overigens zijn wij ook nog bezig te onderzoeken of de Belastingdienst tijdens het selecteren van de 1300 klanten ook nog selectief te werk is gegaan. Speelden Nationaliteit, Geboorteplaats, aard van de onderneming of andere factoren een rol bij het kiezen van de bedrijven die werden bezocht ?
Immers : 1200 klanten zijn bij weten van heer en mevrouw De Haan nooit bezocht.
Indien een verzoek tot een onderzoek moet worden ingediend door de aangeklaagden (fam. De Haan), dan zullen zij dat vanzelfsprekend volgaarne doen.

Wij zien uw nadere reactie met belangstelling tegemoet en tekenen met de meeste hoogachting,

Findinet Nieuwsdienst
H.B. van Ommen
Managing editor

Andere artikelen over deze zaak :
artikel dd 17-06-2020 Belastingdienst onderzoekt kassafraude in de horecabranche
artikel dd 03-04-2020 Financiën en Justitie manipuleren software IT-leverancier
artikel dd 27-03-2020 Successtory Hans de Haan B.V. Kassasystemen

GEEN REACTIES