Spaarhypotheek steeds minder populair

Spaarhypotheek steeds minder populair
© Pixabay

Doorstromers en oversluiters zetten relatief vaak hun (bank)spaarhypotheek om in een andere vorm. De Hypotheekshop haalt cijfers aan waarin een daling van het aantal (bank)spaarhypotheken te zien is, met name bij de groep 25-35 jaar. Deze afname lijkt groter dan alleen op grond van veroudering van mensen met oude hypotheekrechten mag worden verwacht.

Adviseurs merken in de praktijk een toename van met name doorstromende gezinnen met jonge kinderen die meer waarde hechten aan een lage en stabiele maandlast in de eerste jaren, aldus de Hypotheekshop. Veel gezinnen kiezen voor de betaalbaarheid op de korte termijn, ook gelet op de fase waarin ze zitten met opgroeiende kinderen (kosten van kinderopvang bij jonge kinderen, kinderen die op korte termijn gaan studeren). Als de kinderen later ‘de deur uit zijn’ ontstaat er weer wat meer financiële ruimte.

Deze consumenten vinden de lagere lasten op dit moment daarom belangrijker dan een versnelde aflossing bij het meenemen van de spaarhypotheek naar de nieuwe woning. Ook al betekent dit over de hele looptijd wel een hogere totale last.

Spaarhypotheken zijn door de lage rente sowieso minder interessant geworden dan voorheen, als de lasten worden afgezet tegen een annuïteit. Dat laatste geldt helemaal als wordt vergeleken met een aflossingsvrije hypotheek. Bovendien komen, zoals bekend, nieuwe hypotheken sinds 2013 alleen nog in aanmerking voor aftrek van de hypotheekrente als ze annuïtair of lineair worden afgesloten.

Lagere maandlasten
Ook bij andere groepen consumenten ziet de Hypotheekshop dat er tegenwoordig vaker voor wordt gekozen om de spaarpolis af te kopen, ondanks dat het qua (totale) maandlasten gunstig kan zijn om de spaarhypotheek bij de nieuwe aanbieder voort te zetten. Dikwijls omdat de extra middelen gewoonweg nodig zijn om een nieuwe (duurdere) woning te kunnen kopen. Maar ook omdat er door inbreng van de afkoopwaarde van de polis kan worden volstaan met een lagere hypotheek, met een lagere rente (zonder NHG) en lagere maandlasten tot gevolg.

Daarnaast neemt het voordeel van de spaarhypotheek ook af vanwege de versnelde afbouw van hypotheekrente aftrek. Verder is als gevolg van aanpassing van het fiscale regime (per 1 april 2017 is de eis van minimale duur van de premiebetaling komen te vervallen) het beëindigen van spaar- en beleggingspolissen eenvoudiger geworden. Het beëindigen van een (bank)spaarhypotheek in box 1 is wel onomkeerbaar.

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES