DNB: Schadeverzekeraars moeten herverzekeringsprogramma beter onderbouwen

DNB: Schadeverzekeraars moeten herverzekeringsprogramma beter onderbouwen
© Pixabay

De Nederlandsche Bank roept schadeverzekeraars op hun keuzes bij de inkoop van het herverzekeringsprogramma beter te onderbouwen. Uit onderzoek blijkt dat de inkoop van een herverzekeringsprogramma veelal geen logisch uitvloeisel is van het risicomanagement- en herverzekeringsbeleid.

DNB heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de herverzekeringen van een aantal middelgrote schadeverzekeraars. Daaruit concludeert DNB dat het risicomanagement- en herverzekeringsbeleid vaak onvoldoende concreet is om te bepalen of het ingekochte herverzekeringsprogramma daarbij aansluit. Zo werd in het beleid bijvoorbeeld niet ingegaan op de keuze van de contractvorm, het eigen behoud en de branches waarvoor herverzekering moet worden ingekocht. Ook ontbraken vaak voorschriften voor de spreiding en kwaliteit van de herverzekeraars.

SCR-berekening
DNB heeft voor dit onderzoek ook beoordeeld op welke wijze de herverzekeringscontracten zijn meegenomen bij het berekenen van de SCR (Solvency Capital Requirement, het kapitaal dat minimaal vereist is voor een verzekeraar om met ten minste 99,5% zekerheid aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen). Het blijkt dat de berekening van het risicomitigerende effect van de herverzekering in sommige gevallen dusdanig complex is, dat deze niet is te beoordelen zonder nadere toelichting.

Daarnaast heeft DNB vastgesteld dat de berekening van het tegenpartijkredietrisico niet in alle gevallen juist is uitgevoerd. Fouten komen vaker voor bij de berekening van het risicomitigerende effect en het samenvoegen van blootstellingen aan herverzekeraars die tot één groep behoren.

Advies Actuariële Functie
De Actuariële Functie (AF) brengt jaarlijks een advies uit over de invulling en adequaatheid van de herverzekeringen van de verzekeraar. Uit het onderzoek blijkt dat dit advies in een aantal gevallen nog onvoldoende voldoet aan de eisen die de Solvency II-regelgeving daaraan stelt.

Vervolgonderzoek bij levensverzekeraars
DNB heeft inmiddels de betrokken schadeverzekeraars geïnformeerd over de specifieke bevindingen. Begin 2019 krijgt dit onderzoek een vervolg voor een selectie van levensverzekeraars.

Bron: DNB

GEEN REACTIES