Solidariteit mag niets kosten, maar graag wel wat opleveren

Jongeren vinden dat zij minder pensioenpremie en ook minder zorgpremie moeten betalen dan ouderen.

Dat is een van de uitkomsten van het solidariteitsonderzoek dat GfK uitvoerde in opdracht van Achmea. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders grote twijfels hebben over de participatiesamenleving. Een meerderheid (75%) vindt dat de overheid haar eigen verantwoordelijkheden heeft en deze niet kan afschuiven op de burgers.

In het organiseren en waarborgen van solidariteit wordt de overheid nog altijd als belangrijk ervaren. 71% van de bevolking vindt de overheid onmisbaar voor de solidariteit tussen sterken en zwakken. Bijna drie op de vier Nederlanders (74%) vindt dat de overheid moet zorgen voor zorg en huisvesting van ouderen.

Daar staat tegenover dat mensen wel grenzen stellen aan gereguleerde solidariteit. Zo stelt 79% dat uitkeringen pas mogen worden gegeven, zodra er aan specifieke voorwaarden is voldaan en wordt ook de noodzaak gezien om zelf te sparen voor de oude dag (71% eens).

Vooral solidair met ouderen (tot op zekere hoogte’

Nederlanders voelen zich in de eerste plaats solidair met wie ze zich verwant voelen. Men is vooral solidair met familie en vrienden, anderen volgen op afstand. Opvallend daarbij is dat mensen zich over het algemeen veel meer solidair voelen met ouderen (70%), dan met jongeren (39%).

Maar die solidariteit wordt minder zodra een doelgroep gedupeerd wordt door het gemeenschappelijk belang. Zo vinden de mensen die tot 2 x modaal verdienen met logisch dat mensen met een hoog inkomen meer zorgpremie moeten betalen. Vanaf 2 x modaal zakt die animo substantieel. Ook op leeftijd zien we een soortgelijk beeld.

Jongeren vinden vaker dat zij minder premie moeten betalen dan ouderen, omdat zij statistisch gezien minder gebruik maken van de zorg.

Bij opleiding zien we dat hoger opgeleiden het vaker eens zijn met een situatie waarin zij minder zorgpremie betalen.

Verschillen per politieke partij

De hoogte van de zorgpremie zorgt voor nuances bij stemmers op een politieke partij. VVD-stemmers vinden het vaker gerechtvaardigd om Nederlanders met een ongezonde levensstijl meer zorgpremie te laten betalen. Zij zijn het vaker oneens met hogere zorgpremies voor hogere inkomens.

PVV-stemmers vinden het vaker onterecht dat zij zelf betalen voor ziektekosten van anderen. Zij zijn minder vaak bereid om extra premie te betalen zodat chronisch zieken geen eigen risico meer hebben.

SP-stemmers vinden het vaker gerechtvaardigd dat hoge inkomens meer zorgpremie betalen. Zij zijn vaker tegen premiediscriminatie van ouderen (meer betalen) en hogeropgeleiden (minder betalen).

Kern van verzekeren

Achmea doet onderzoek naar solidariteit in Nederland, omdat solidariteit de kern is van verzekeren. “We zijn benieuwd hoe en met wie mensen in de toekomst risico’s willen delen die ze alleen niet kunnen dragen. In hoeverre zijn burgers bereid om elkaar te helpen op terreinen waar de overheid zich terugtrekt? Hoe blijft solidariteit gewaarborgd in een veranderende samenleving?” Dit was ook het thema van de Achlumlezing, die Achmea op 17 april organiseerde in de historische kerk in het Friese Achlum.

GEEN REACTIES