30% bouwt te weinig pensioen op en 25% te veel

Vooral zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen hebben een ontoereikend pensioen. Daar staat tegenover dat een kwart van de huishoudens te veel spaart.

Deze grote verschillen in pensioenopbouw komen tot uiting in een zojuist gepubliceerde Netspar Brief als bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog (auteurs: Netspar-onderzoekers Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been en Koen Caminada).

Grote variatie in pensioenopbouw

Spaart een deel van de huishoudens te weinig voor een toereikend pensioen; een kwart van de huishoudens spaart te veel. En tegelijk constateren de onderzoekers dat twintig procent van de mensen tekort komt op de minimale consumptiebehoefte die zij zelf denken te hebben bij pensionering. Huishoudens met hoge inkomens hebben veel moeite om hun levensstandaard te handhaven na pensionering. Dit blijkt uit uitgebreid empirisch onderzoek op basis van anonieme individuele gegevens van pensioenfondsen, de belastingdienst en banken.

Meer flexibiliteit en maatwerk nodig

"We zien een grote variatie in pensioenopbouw tussen groepen. En de wensen ten aanzien van het pensioen lopen flink uiteen. Dit pleit voor wat meer flexibiliteit en maatwerk bij de pensioenopbouw” aldus Knoef. "Een overgang naar persoonlijke pensioenvermogensopbouw, zoals de SER verder zal gaan verkennen, biedt hiertoe betere mogelijkheden”, vult Goudswaard aan.

Ze waarschuwen dat een goede keuzearchitectuur van belang is om te voorkomen dat mensen verkeerde keuzes maken en te weinig pensioen opbouwen.

Internationaal in de top

Ondanks dat dertig procent van de huishoudens een ontoereikend pensioen zal hebben, blijft de armoede onder ouderen in Nederland laag. Uit een internationale vergelijking op basis van gegevens over individueel spaargedrag blijkt dat de pensioenuitkomsten in Nederland ook in de toekomst relatief gunstig zijn ten opzichte van landen als Frankrijk, de Verenigde Staten en Noorwegen. Relatief veel Nederlanders kunnen hun levensstandaard handhaven. In een video-interview licht Marike Knoef het onderzoek en de conclusie kort toe.

GEEN REACTIES