Pensioen en lage rente: Klijnsma wil geen herhaling van zetten

Klijnsma wil praten over de gevolgen van de lage rente op het pensioen mits ‘sociale partners een nieuwe invalshoek willen inbrengen”.

Zij wil er wel voor waken “om discussies over te doen die we in het kader van het nieuwe Ftk meermalen hebben gevoerd.”

Dat antwoordt de staatssecretaris op schriftelijke vragen van het SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt.

Periodiek kloppen lobbygroepen aan bij de politiek om de spelregels te veranderen wanneer de dekkingsgraden van pensioenfondsen in gevaar komen. Ditmaal is het de FNV die er via Ulenbelt op wijst dat de lage rente een steeds grotere molensteen om de nek van de pensioenen wordt. Dat is enerzijds een juiste constatering, erkent Klijnsma, maar aan de andere kant worden dekkingsgraden beïnvloed door beleggingsrendementen en actuariële factoren. “Daar komt bij dat veel pensioenfondsen hun renterisico in meer of mindere mate hebben afgedekt. Het afzonderlijke effect van het ECB-programma op fondsspecifieke dekkingsgraden kan daarom niet worden gekwantificeerd.”

Wilt u, zo vraagt Ulenbelt, tegemoet komen aan het verzoek van de FNV om op korte termijn met werkgevers- en werknemersorganisaties te overleggen over bescherming van pensioenrechten tegen de kunstmatig lage rente?

Dat wil de staatssecretaris best, maar ze nuanceert die bereidheid: “Als sociale partners een nieuwe invalshoek willen inbrengen, ben ik gaarne bereid met hen hierover van gedachten te wisselen. Wel wil ik ervoor waken om discussies over te doen die we in het kader van het nieuwe Ftk meermalen hebben gevoerd.”

GEEN REACTIES