Sjoemelsoftware woekerpolissen gezocht

Vereniging Woekerpolis.nl roept bezitters van woekerpolis-sjoemelsoftware op om deze aan haar op te sturen. Het gaat om software waarmee in het verleden offertes voor woekerpolissen zijn gemaakt.

De vereniging wil de software gebruiken in de collectieve procedures die zij voert. De verwachting is dat met de software kan worden aangetoond dat verzekeraars hun klanten verkeerd hebben voorgerekend. Eerder wist de vereniging al de hand te leggen op sjoemelsoftware van Reaal.

De oproep is gericht aan tussenpersonen, actuarissen en (ex)medewerkers van verzekeringsmaatschappijen die de software nog in hun bezit hebben. Voorzitter Ab Flipse: ” Vooral de oude software van voor 2000 willen we graag hebben, omdat die vaak niet is versleuteld en de gebruikte formules kunnen worden achterhaald.”

In 2014 wist de vereniging de hand te leggen op sjoemelsoftware van Reaal. Hieruit blijkt dat Reaal bewust een verkeerde berekeningsmethode heeft gehanteerd en dat de gebruikte rendementspercentages zijn gemanipuleerd.

Bezitters van sjoemelsoftware kunnen deze al dan niet anoniem opsturen aan de vereniging. Het adres is: Vereniging Woekerpolis.nl, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam.

(Bron: persbericht Woekerpolis.nl)

 

GEEN REACTIES