Meer hypotheekaanvragen via HDN

© Pixabay.com

In totaal werden er in 2015 ruim 298.000 unieke hypotheekaanvragen via HDN aangevraagd, zo’n 32% meer dan in 2014 (ca. 225.000). In de maanden mei en juni waren er veel aanvragen als gevolg van de aanscherping van de NHG regels per 1 juli 2015.

Na deze piek liep het aantal in de zomermaanden terug, waarna de aanvragen de gebruikelijke stijgende lijn vertoonden tot aan het eind van het jaar. Het totaalaantal verzonden HDN berichten (inclusief verzekerings-, krediet-, dossier-, en procesberichten) vertoont een sterke stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Waar er in 2013 circa 3 miljoen berichten verstuurd werden, was dit in 2014 bijna 6 miljoen. In 2015 zijn ruim 9,8 miljoen berichten via HDN verzonden.

In vergelijking met 5 jaar geleden is een duidelijke verschuiving van de rentevastperioden zichtbaar. Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde afgesloten rentevastperiode in 2015 3 tot 4 jaar gestegen. Deze trend is zichtbaar in alle leeftijdscategorieën.

Ook de gemiddelde leeftijd van hypotheekaanvragers verschuift. In vergelijking met 5 jaar geleden daalt het aantal hypotheekaanvragers in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jarigen. Daarentegen is het aantal hypotheekaanvragers in de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar gestegen.

HDN verwacht dat het herstel van de koopwoning- en hypotheekmarkt doorzet met een groei in de unieke hypotheekaanvragen van circa 10% ten opzichte van 2015. Het berichtgebruik zal naar verwachting verder toenemen.

Een extra impuls aan de hypotheekmarkt, naast het aantrekken van de woningmarkt, wordt verwacht vanuit de groei van het aantal oversluiters in 2016. Dit komt doordat er in 2006, toen de hypotheekmarkt booming was, veel hypotheken afgesloten zijn met een rentevastperiode van 10 jaar die in 2016 aflopen.

(Bron: persbericht HDN)

GEEN REACTIES