Schade voorkomen? Zelf betalen!

Schade voorkomen? Zelf betalen!

Een klant van a.s.r. ontdekte een lekkage onder de vloer waardoor een deel van het zand onder de woning is weggespoeld. Met medeweten van zijn verzekeraar a.s.r. herstelde de klant de boel, om erger te voorkomen. De verzekeraar weigerde vervolgens echter om de herstelkosten te vergoeden. De klant richtte zich met een klacht tot de geschillencommissie van het Kifid. Deze commissie was het met de verzekeraar eens: aangezien er geen sprake was van zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis in de zin van de verzekeringsvoorwaarden, is er geen sprake van een gedekte schade en zal de consument alle kosten zelf moeten betalen.

Een lekkende waterleiding

Onder de woning van de consument is door een lekkage in de waterleiding een grote hoeveelheid leidingwater ongemerkt weggestroomd. Dit heeft tot gevolg gehad dat een deel van het zandbed onder de bijkeuken is weggespoeld en dat de kruipruimte onder de woning blank is komen te staan. De consument heeft dit bij de verzekeraar a.s.r. gemeld, via de tussenpersoon. De verzekeraar stuurde echter pas een expert nadat de consument er meerdere malen op aangedrongen had. De schade had hij inmiddels al laten herstellen. De verzekeraar had aangegeven dat dat geen probleem was en dat foto’s van de schade voldoende zouden zijn.

De verzekeraar besloot uiteindelijk de schade niet te vergoeden. Het argument daarvoor was dat er geen rechtstreekse schade ontstaan was als gevolg van het uitstromende water. De consument was het echter niet eens met de afwijzing. Er zouden scheuren in de vloer geconstateerd zijn en het zou niet mogelijk zijn geweest het lek in de waterleiding te repareren zonder gaten te maken in de vloer van zowel bijkeuken als garage. Bovendien was de vloer onveilig geworden en was het wachten op het bezwijken hiervan.

Geen zichtbare en blijvende schade

De schadelast bedraagt voor de consument 6.500 euro. Schade als gevolg van de lekkage is volgens hem gedekt, eventueel als bereddingskosten. De verzekeringsvoorwaarden wijzen echter uit dat schade door uitstromend water alleen gedekt is als het woonhuis zichtbaar en blijvend beschadigd is. Hier is in dit geval geen sprake van. De schade is ontstaan door opsporing en herstel van het lek, niet door het uitstromende water zelf. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van zichtbare en blijvende schade aan het huis.

Volgens de consument kunnen de kosten gezien worden als bereddingskosten. Daarvan is sprake als de verzekerde gebeurtenis nog niet heeft plaatsgevonden, maar er wel een onmiddellijk dreigend gevaar is. De aannemer die de consument had ingeschakeld, heeft echter aangegeven dat het wegspoelen van het zand op termijn problemen zouden kunnen gaan opleveren. Er was dus geen sprake van onmiddellijk dreigend gevaar.

Om deze redenen heeft de geschillencommissie besloten de klacht van de consument af te wijzen en a.s.r. hoeft de schade niet te vergoeden.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES