Overstromingspool komt in zicht

Overstromingspool komt in zicht
© Hans, Pixabay

Er wordt al dertig jaar over gesproken, maar nu lijkt er eindelijk iets te gaan gebeuren. Overstromingsschade door primaire waterkeringen wordt mogelijk in 2025 verzekerbaar via een pool. Dat meldt de Vereende.

Vorig jaar oktober riep DNB verzekeraars nog op om nieuwe risico’s, zoals dat op overstromingen en cyberincidenten, beter verzekerbaar te maken. Nu zijn er dus gevorderde plannen voor een overstromingspool die schade dekt door overstroming van een primaire kering. Het risico én de mogelijke schade zijn dermate groot, dat de krachten moeten worden gebundeld om voldoende capaciteit te genereren.

Primaire keringen zijn alle waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de zee plus de waterkeringen van de grote rivieren en het IJsselmeer. Doorbraak van primaire waterkeringen is in Nederland niet verzekerd en in zo’n situatie doet de overheid uitkeringen vanuit de WOTS: de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen. Secundaire waterkeringen zijn die van kleine rivieren en beekjes. Deze laatste schade is nu in principe al verzekerbaar.

De Maas

Dankzij het Deltaprogramma is Nederland goed beschermd tegen en goed voorbereid op een overstroming. Maar door klimaatveranderingen is er meer zekerheid nodig. Bij de extreme regenval in 2021 in Limburg hield de primaire waterkering ‘de Maas’ maar net stand. Wanneer de rivier was doorgebroken, zou de schade niet zijn verzekerd.

Nu bleef de schade ‘beperkt’ tot 400 miljoen door het doorbreken van secundaire waterkeringen: beekjes en zijarmen van rivieren. Dat de overheid ook in dit geval de WOTS toepaste, was omdat veel mensen niet wisten hoe en waar dit risico te verzekeren was.

Alleen particuliere risico’s

De komende maanden praat de Vereende verder met betrokken partijen over de mogelijkheden, de opzet en invulling van de pool. Die partijen zijn herverzekeraars, de overheid, maar ook toezichthouders, wetenschappers en belangenorganisaties. Vooralsnog zijn alleen particuliere risico’s in scope. De Vereende is een logische partner omdat bij deze ‘vangnetverzekeraar’ ook de Atoom- en Terrorismepool zijn ondergebracht.

Inmiddels nemen meer verzekeraars het overstromingsrisico van secundaire waterkeringen op in hun polis. Zo biedt de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) nu een modelclausule voor schade door overstroming van kleine rivieren en beken.

Bron: De Vereende

GEEN REACTIES