Overlijdensrisicoverzekeringen dalen snel in prijs, wel minder aanbod

Overlijdensrisicoverzekeringen dalen snel in prijs, wel minder aanbod

Jaarlijks onderzoekt MoneyView de ontwikkelingen op de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen. De resultaten worden gepubliceerd in het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen. De conclusie over 2022 is dat er in dat jaar niet bijzonder veel is gebeurd. Het aantal tariefswijzigingen is beperkt, maar de gemiddelde premie daalde wel met maar liefst 8,2%. Ook is er een aantal producten van de markt verdwenen.

Het aanbod neemt af

In 2022 waren er nog 15 aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen, in 2023 zijn daar nog maar 12 van over. ABN AMRO Verzekeringen, Reaal en Zwitserleven hebben zich teruggetrokken uit de markt en nieuwe aanbieders hebben zich niet gemeld. In totaal zijn er nu 13 producten minder beschikbaar dan een jaar geleden. Dat komt echter niet alleen doordat de genoemde drie partijen niet meer meedoen. Hera Life zorgt ook voor een grote achteruitgang door terug te gaan van 7 naar 2 producten. Opvallend is verder de grote daling van het aantal producten met een afkoopwaarde. Hierbij krijgen consumenten geld terug als ze hun verzekering tussentijds opzeggen.

Minder producten met afkoopwaarde

Een overlijdensrisicoverzekering kan een afkoopwaarde hebben als er een gelijkblijvende premie wordt betaald. Omdat het risico op overlijden tijdens de looptijd steeds groter wordt, is de premie in het begin te hoog en wordt er een premiereserve opgebouwd. Tegen het einde is de premie juist te laag en wordt de premiereserve aangesproken. Zegt de klant de verzekering voortijdig op, dan heeft hij dus eigenlijk te veel betaald. Dit overschot kan uitgekeerd worden aan de consument, in dat geval is er sprake van een afkoopwaarde.

Veel verzekeraars houden het overschot echter zelf. Zij gebruiken dit om de premies lager te maken. Ze gaan er namelijk van uit dat in een bepaald aantal gevallen de klant de verzekering eerder zal opzeggen en verrekenen dit in de premies. Er zijn nog maar 3 verzekeringen waarbij er wel een afkoopwaarde wordt uitgekeerd bij tussentijdse beëindiging. Een jaar geleden waren dat er nog 9. Nog eens 4 verzekeringen kennen een variabele premie, waarbij de polishouder een premie betaalt die hoort bij het risico in de betreffende maand of jaar. Hierbij wordt geen reserve gevormd en is er dus ook geen afkoopwaarde.

De premies dalen sterk

De producten met een afkoopwaarde hebben relatief de hoogste premies. Doordat er hier een flink aantal verdwenen zijn, zijn de gemiddelde en ook de hoogste premies behoorlijk gedaald. De hoogste premie daalde met maar liefst 16,1%. De gemiddelde premie ging 8,2% omlaag en de laagste premie is in 2022 16,9% lager geworden. In de afgelopen 10 jaar is de gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende dekking 33% gedaald. Sinds 2002 is er sprake van een daling met 65%.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES