SAR start Summer Academy

SAR start Summer Academy

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) verzorgt deze zomer voor het eerst in haar twintigjarig bestaan een serie praktische opleidingen en workshops voor verzekerings- en pensioenadviseurs, assurantiemakelaars en gevolmachtigd agenten. De workshops en masterclasses van de SAR Summer Academy staan ook open voor niet-ingeschrevenen.

Het programma beslaat drie dagen, beginnend op 28 juli. Gekozen is voor de volgens SAR best lopende en gewaardeerde PE-sessies van de afgelopen periode. Aan de orde komen onderwerpen als o.a. bedrijfsschade, asbest, fraude en aansprakelijkheid.

Bron: SAR

GEEN REACTIES