Achmea, Pensioenfonds PGB en ict-bedrijf CGI samen in platform pensioenadministratie

Achmea, Pensioenfonds PGB en ict-bedrijf CGI samen in platform pensioenadministratie
© Pixabay

Een consortium bestaand uit Achmea, Pensioenfonds PGB en ICT-dienstverlener CGI gaat een nieuw platform voor pensioenadministratie opzetten. Dit platform is gebaseerd op het RiskCo Administratie Platform (RAP) van het Utrechtse bedrijf InAdmin RiskCo. Achmea en PGB nemen dit bedrijf over.

De drie partijen gaan samen investeren in het nieuwe platform om dat vervolgens aan te bieden aan de gehele pensioensector. Daarmee verwachten zij schaalgrootte en kostenvoordelen te realiseren voor deelnemers, pensioenuitvoerders en pensioenfondsen. Het nieuwe platform maakt het bovendien mogelijk om flexibeler en sneller in te spelen op de grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel.

Achmea en PGB aandeelhouder
InAdmin RiskCo is een administratieve dienstverlener met zo’n 130 werknemers, die pensioenuitvoerders, (ondernemings)pensioenfondsen, vermogensbeheerders, PPI’s en verzekeraars samenbrengt op haar open administratieplatform. Het bedrijf biedt pensioenadministratie aan 26 bedrijven voor ruim 330.000 werknemers. Achmea en PGB verwerven de aandelen van alle entiteiten van InAdmin RiskCo. De medewerkers, de RAP-programmatuur, de RAP-infrastructuur en de overeenkomsten met bestaande klanten en leveranciers worden ondergebracht in een nieuw op te richten vennootschap. Het intellectueel eigendom van RAP wordt doorverkocht aan CGI. De overname is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

Bundeling expertise
De partijen verwachten dat het initiatief toegevoegde waarde heeft voor de hele Nederlandse pensioensector. Harold Clijsen, algemeen directeur PGB Pensioendiensten: “Door expertise te bundelen, vergroten we de kans dat de RAP-oplossing uitgroeit tot het leidende platform in de pensioensector. Een oplossing die onze deelnemers kostenverlaging en efficiencyverbetering oplevert.”

Bianca Tetteroo, vicevoorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Deze overname past in onze strategie op het gebied van oudedagvoorzieningen. Ook Achmea Pensioenservices gaat gebruikmaken van het nieuwe platform en dat past bij onze ambitie om de beste digitale pensioenuitvoerder van Nederland te worden. Door samenwerking met PGB Pensioendiensten – en mogelijk andere partijen – kunnen we schaal- en kostenvoordelen realiseren, die dan weer ten goede kunnen komen aan de deelnemers.”

Bron: Achmea

GEEN REACTIES