Hypotheekshop: Nibud-becijfering woonlasten koopwoning kan starter helpen

Hypotheekshop: Nibud-becijfering woonlasten koopwoning kan starter helpen
© Pixabay

Het is een bekend knelpunt voor starters op de woningmarkt: ze betalen nu een hoge huur en zouden lagere maandlasten hebben met een hypotheek, maar ze krijgen de financiering niet rond omdat hun inkomen volgens de strikte toetsing van geldverstrekkers te laag is. Hypotheekshop stelt dat met de nieuwe leennormen opgesteld door het Nibud, dit probleem in 2018 tot het verleden kan behoren.

“Een van de aspecten die in het overleg van het Platform Maatwerk aan de orde is gekomen, is het verschil in woonlasten tussen huur en koop”, legt Martin Hagedoorn uit, Product & Business Expert bij CMIS Group, waaronder Hypotheekshop valt. “Het Nibud heeft berekend welke bedragen een koopwoning als extra woonlasten met zich mee zou brengen ten opzichte van een huurwoning. Het gaat om ongeveer 1,4% van de woningwaarde per jaar. Dit zijn kosten voor onderhoud, onroerendezaakbelasting, premie voor de opstalverzekering en eigenaarslasten van het waterschap. Dit bedrag moet dus worden opgeteld bij de maandlasten.”

Wanneer daarnaast een bestendige huursituatie wordt meegenomen in de berekening van hypotheekaanvraag, kunnen huurders meer hypotheek krijgen dan wanneer alleen de strikte inkomensnormen worden gehanteerd. Hagedoorn wijst hierbij op de Tijdelijke regeling Hypothecair krediet, artikel 4.1.

Rekenvoorbeeld
Een voorbeeld: Erwin en José wonen sinds twee jaar in een huurwoning en betalen daar maandelijks 1.200 euro voor. In de straat wordt een soortgelijke woning te koop gezet. De hypotheekadviseur rekent hun voor dat de benodigde hypotheek 900 euro per maand zou kosten. Tot hun teleurstelling blijkt de financiering uiteindelijk niet mogelijk, omdat op basis van hun gezamenlijke inkomen een hypotheek met een maandlast van 800 euro maximaal haalbaar is.

In 2018 nodigt de hypotheekadviseur Erwin en José opnieuw uit. Met de berekening van het Nibud weet hij nu dat voor de woning die Erwin en José op het oog hebben, met een koopsom van 200.000 euro, jaarlijks met 2800 euro aan bijkomende kosten rekening moet worden gehouden. Dat is 233 euro per maand. Op deze wijze kan de hypotheekadviseur de huidige huurlast van 1.200 euro vertalen in een maximale hypothecaire maandlast van 967 euro (1.200 minus 233 euro). De geldverstrekker is met deze onderbouwing nu wel bereid het stel een hypotheek met een maandlast van 900 euro per maand te verstrekken, omdat Erwin en José aantoonbaar over langere periode een hogere maandlast hebben betaald zonder daarbij in te teren op hun spaargeld of gebruik te maken van een krediet.

De Hypotheekshop vindt het positief dat er nu een duidelijke, werkbare norm ligt die voor een deel van de starters nieuwe mogelijkheden betekent. De Hypotheekshop roept geldverstrekkers en het Waarborgfonds Eigen Woning op om deze explainsituatie op te nemen in hun acceptatiebeleid.

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES