RPA doet oproep: ‘Voorkom pensioenarmoede’

RPA doet oproep: ‘Voorkom pensioenarmoede’

Pensioenadviseurs verbonden aan het Register Pensioenadviseur (RPA) voorspellen pensioenarmoede voor met name jongere werknemers. Zij laten dit weten in een reactie op de internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen. Het RPA roept de politiek bovendien dringend op om de regels voor pensioenfondsen niet door te trekken naar pensioenregelingen bij verzekeraars en Premie Pensioen Instellingen (PPI’s).

De wereld buiten de pensioenfondsen, de regelingen bij pensioenverzekeraars en PPI’s, vertegenwoordigt circa 20% van het “pensioengeld”, maar is totaal anders dan die van de fondsen, aldus het RPA. Veel pensioenfondsen kunnen hun pensioenbelofte van een geïndexeerde middelloonregeling niet waarmaken vanwege de dalende rente van het laatste decennium. De verzekerde regelingen en PPI’s kennen die problemen niet. Hier is geen sprake van lage dekkingsgraden, het niet verlenen van eventuele indexaties of het korten op pensioenen.

De oplossing die voor de problemen van de pensioenfondsen wordt aangedragen, wordt echter zoveel mogelijk gekopieerd naar de markt van pensioenverzekeraars en PPI’s. Werkgevers met een pensioenregeling bij verzekeraars en PPI’s worden dus met een probleem opgezadeld dat elders bestaat. “De transitie kan werkgevers geld kosten, veel geld, geld dat men zeker in deze tijd vaak beter kan gebruiken. En dat terwijl het de pensioenuitkomsten voor de deelnemers beslist niet beter of transparanter maakt, integendeel!”

Deze problemen kunnen worden voorkomen door regelingen met progressieve rentes voor zowel huidige als nieuwe werknemers te blijven faciliteren, vindt het RPA. De beroepsorganisatie pleit verder voor duidelijke wetgeving en overgangsrecht en voor een duidelijke, wettelijke rol van de Wft-pensioenadviseur voor werkgevers.

Het RPA-bestuur heeft, in nauwe samenwerking en samenspraak met ingeschreven pensioenadviseurs en Blom Veugelers Zuiderman Advocaten (BVZA), zijn standpunt verwoord in een reactie op de internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen en afgelopen vrijdag ingediend.

Bron: RPA

GEEN REACTIES