Resultaat De Goudse 2015: € 36,7 miljoen

Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 36,7 miljoen (2014: € 33,1 mln.). De totale omzet bedroeg € 544 mln. (2014: € 556 mln.). Het premie-inkomen kwam uit op € 448 mln. (2014: € 459 mln.).  

Het resultaat van € 36,7 miljoen is een verbetering van ruim 10% ten opzichte van 2014. Zowel Goudse Schadeverzekeringen N.V. (Inkomen en Zaakschade) als Goudse Levensverzekeringen N.V. liet goede resultaten zien van respectievelijk € 15,8 miljoen (2014: € 6,2 mln.) en € 21,7 miljoen (2014: € 25,1 mln.).

Onderliggend waren met name de resultaten bij Inkomen (arbeidsongeschiktheid en verzuim) en Leven van een goed niveau. De zaakschadeportefeuille was verliesgevend, voornamelijk vanwege een sterk toegenomen schadelast bij auto- en aansprakelijkheidsverzekeringen. In beide categorieën is sprake van een toename van de uitkeringen als gevolg van letselschades.

De kosten daalden met 7,6%, met name vanwege een bedrijfsbreed kostenbesparingsprogramma.

De solvabiliteit van de holding is opnieuw gestegen. Deze kwam uit op 290% (2014: 228%). In 2015 is de kapitaalsbasis niet alleen uitgebreid dankzij de behaalde resultaten maar ook door een private plaatsing van € 50 miljoen achtergesteld Solvency II kapitaal in het vierde kwartaal. De plaatsing is bedoeld ter vervanging van een oude lening (van € 20 miljoen) en ter ondersteuning van de groei- en acquisitiestrategie van De Goudse.

Schade- en inkomensmarkt voor het MKB
De Goudse richt zich primair op de schade- en inkomensmarkt voor het MKB. Daarbij is volgens bestuursvoorzitter Michel Lamie opnieuw belangrijke voortuitgang geboekt. ‘Wij hebben in 2015 een sterke groei doorgemaakt in het zakelijk segment. Zo’n twee derde van onze portefeuille heeft nu een zakelijk karakter. Van de nieuwe productie is een derde afkomstig van Erkend MKB-adviseurs en onze brancheproposities voorzien duidelijk in een behoefte. Met name op de inkomensmarkt nemen wij een sterke positie in. Met de twaalfjaarspropositie die wij in 2015 hebben ontwikkeld is De Goudse klaar voor toekomstige wetgeving.’

(Bron: De Goudse)

GEEN REACTIES