Lichte omzetstijging Monuta in 2015

© Monuta

Monuta zag haar omzet in 2015 stijgen naar € 275,2 miljoen (2014: €271,4 miljoen). Het nettogroepsresultaat bedroeg € 6,9 miljoen (2014: € 7,7 miljoen). De Solvency II-ratio voor het verzekeringsbedrijf bedroeg 184%.

Ondanks de hevige concurrentie en de blijvende prijs- en margedruk in de uitvaartmarkt is het verlies dat in 2014 nog werd geleden in 2015 weggewerkt. Op het gebied van ondernemerschap werden goede stappen gezet in 2015; onder andere met de verdere uitbreiding van het aantal franchisenemers, het aansluiten van nieuwe partnerbedrijven, en het meer lokaal organiseren van de uitvaartzorg. Monuta verzorgde vorig jaar 14.781 uitvaarten en behield daarmee haar marktaandeel van 10,0%. Monuta exploiteert tevens drie begraafplaatsen en zeven crematoria in eigen beheer. Hier werden vorig jaar 378 begrafenissen en 7.728 crematies verzorgd.

Het nettoresultaat van het verzekeringsbedrijf bedroeg € 7,0 miljoen. De omzet uit premies is gestegen en bedroeg € 150,8 miljoen (2014: € 140,2 miljoen). De brutoproductie in Nederland kwam  uit op ruim € 500 miljoen verzekerd kapitaal en is daarmee met € 40 miljoen gestegen ten opzichte van 2014. Monuta heeft haar marktaandeel voor nieuwe productie met 40,5% stabiel op een hoog niveau kunnen houden. Het aantal klanten nam toe met 61.500. Monuta bedient nu 1,43 miljoen verzekerden in Nederland en Duitsland.

Monuta heeft de ambitie om van Duitsland haar tweede thuismarkt te maken. De Duitse uitvaartverzekeringsmarkt is, in tegenstelling tot de Nederlandse situatie, nog relatief jong en minder voorspelbaar. In 2015 werd een groei in nieuwe verzekeringsproductie gerealiseerd van ruim 30%. Met de verwachte groei van de omvang van de Duitse verzekeringsportefeuille de komende jaren zal ook de bijdrage aan het groepsresultaat belangrijker worden.

De volledige jaarrekening is te vinden op de site.

(Bron: Monuta)

GEEN REACTIES