Restschuldregeling stopt. VEH adviseert woning onder water nog dit jaar te verkopen

Restschuldregeling stopt. VEH adviseert 'onderwaterwoning' nog dit jaar te verkopen
© Pixabay

Restschuldfinanciering is per 1 januari 2018 niet langer fiscaal aftrekbaar. Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft geen gehoor gegeven aan de oproep van o.a. Verenging Eigen Huis om de restschuldregeling te verlengen.

Met de restschuldregeling kunnen huiseigenaren die hun huis met verlies verkopen maximaal 15 jaar de rente en kosten van hun restschuldfinanciering aftrekken. De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd in 2012 voor een termijn van vijf jaar.

De doorstroming op de woningmarkt heeft zich inmiddels hersteld, meldt staatssecretaris Wiebes in zijn Kamerbrief. In 2016 bedroeg het aantal transacties bijna 215.000. In 2012 waren dat er nog 117.000. En ‘hoewel het herstel van de woningmarkt over Nederland niet gelijk verdeeld is, stijgen de prijzen in alle provincies’. Volgens Wiebes is de maatregel daarom niet meer noodzakelijk.

Volgens Vereniging Eigen Huis is de woningmarkt echter in lang niet alle delen van het land hersteld. ‘Zo’n 340.000 huiseigenaren staan nog “onder water” – hun hypotheekschuld is hoger dan de actuele waarde van hun huis. Bij verkoop zullen zij hun verlies moeten nemen.’

De vereniging adviseert verkopers met een mogelijke restschuld daarom de overdracht van hun woning voor 31 december dit jaar te laten plaatsvinden. Alleen dan kunnen zij nog gebruik maken van de restschuldregeling.

Bron: VEH

 

GEEN REACTIES