Reisbranche: geen provisietransparantie voor nevenverzekeringstussenpersonen

© pixabay

De ANVR, de branchevereniging van reisondernemingen, vindt dat reisbureaus die als bijproduct reis- en annuleringsverzekeringen verkopen, niet te hoeven voldoen aan de voorstellen voor provisietransparantie.

Dat blijkt uit een reactie van de ANVR op de consultatie voor de nieuwe provisierichtlijnen. De reisbureaus acteren als zogeheten ‘nevenverzekeringstussenpersonen’ en zijn onder voorwaarden vrijgesteld van Wft-verplichtingen. Het belangrijkste verzekeringsproduct dat zij ‘erbij doen’ is de reisverzekering en in iets mindere mate de annuleringsverzekering. Het is de ANVR nu niet duidelijk of de bij de reisbureaus werkzame ‘nevenverzekeringstussenpersonen’ (ook vrijgestelde bemiddelaar genoemd) ook onder de voorstellen van Minister Hoekstra vallen en pleit voor meer helderheid.

De ANVR ziet geen enkele noodzaak om tot provisietransparantie over te gaan voor
reisverzekeringen die via de reissector als bijproduct worden verkocht. ‘Helderheid over provisies achten wij met name van belang als de hoogte van de provisie een motivatie kan zijn voor de keuze tussen twee producten of als de transparantie over de provisie moet leiden tot een discussie over de dienstverlening van de bemiddelaar. Beide argumenten zijn niet van toepassing op de vrijgestelde bemiddelaar.’ Er wordt volgens de ANVR slechts een verzekeraar aangeboden en de dienstverlening is vastomlijnd en wettelijk beperkt. Daarnaast is in de huidige regelgeving op dit moment al vastgelegd dat de aanbieder, op verzoek van de klant, transparant dient te zijn over de provisie die door de aanbieder voor de advisering c.q. bemiddeling wordt gevraagd. Een nog verder gaande transparantie voegt volgens de ANVR niets toe.

Verder is de voorgestelde transparantie niet nodig, aldus de reisvereniging. ‘Een consumenten kan op internet prijzen en voorwaarden vergelijken én via een website een dergelijke verzekering afsluiten. Door de Consumentenbond wordt tevens regelmatig vergelijkende onderzoeken gehouden op het terrein van reis- en annuleringsverzekeringen. De voorwaarden en premies zijn dus transparant. Reisbedrijven verplichten consumenten niet tot koop van verzekeringen. Er zijn geen of amper klachten over de huidige transparantieregels.’

Een ander argument voor de ANVR is dat de provisietransparantie kostenverhogend werkt, omdat medewerkers continu in discussie zouden moeten met consumenten over deze provisie. Dat kan er volgens de brancheorganisatie dat de reisbureaus dan maar afzien van het aanbieden van reisverzekeringen. Dat kan betekenen dan nog meer consumenten zonder reisverzekering naar het buitenland vertrekken, ‘met soms desastreuze gevolgen’.

 

GEEN REACTIES