Regeerakkoord vooral slecht voor pensioenopbouw jongeren

Pensioenfederatie: “Hoe jonger de deelnemer, hoe minder mogelijkheden hij of zij krijgt om belastingvrij pensioen op te bouwen.”

De Pensioenfederatie reageert zeer kritisch over de inperkingen van het Witteveenkader in het regeerakkoord:

“Het regeerakkoord heeft grote consequenties voor de toekomstige pensioenopbouw. Vanaf 2015 wordt de fiscale ruimte om pensioen op te bouwen fors beperkt. Hoe jonger de deelnemer, hoe minder mogelijkheden hij of zij krijgt om belastingvrij pensioen op te bouwen. Een dergelijke beperking heeft een fnuikend effect op het uiteindelijke pensioenresultaat. Het verschil tussen oude en jonge generaties kan oplopen tot enkele tientallen procenten van het pensioenresultaat in het nadeel van jongeren. De Pensioenfederatie vindt deze fiscale maatregel daarom onevenwichtig en betreurt dat er geen specifieke aandacht wordt gegeven aan de intergenerationele effecten van de maatregelen op het gebied van pensioenen.

Naast deze beperking van de fiscale ruimte worden bovendien de mogelijkheden om pensioen op te bouwen afgetopt op het salarisniveau van 100.000 euro. Boven de aftoppingsgrens kan geen gebruik worden gemaakt van de omkeerregel. Het voordeel van de omkeerregel is dat pensioen kan worden opgebouwd, zonder dat er belasting over betaald wordt. De belasting wordt pas geheven als de pensioenuitkering ingaat. Mochten de huidige pensioenregelingen ongewijzigd worden voortgezet, dan kan er sprake zijn van een deel onbelaste en een deel belaste opbouw. Dit heeft een veel complexere uitvoering van pensioenregelingen tot gevolg. Het is echter nog niet duidelijk of de huidige pensioenregelingen ongewijzigd worden voortgezet of worden aangepast.

De fiscale maatregelen hebben een nadelig effect voor de toekomst, doordat belastinginkomsten naar voren worden gehaald. Met aftopping bevinden pensioenen zich bovendien op een hellend vlak. Het risico ontstaat dat de aftoppingsgrens in de toekomst vaker neerwaarts wordt bijgesteld, met korte termijn opbrengsten voor de overheid én verdere uitholling van het pensioen tot gevolg. Aftopping doorbreekt bovendien de collectiviteit bij pensioenfondsen.

GEEN REACTIES