Reactie Verbond van Verzekeraars

“Al in 2005 heeft de verzekeringssector gewaarschuwd voor zorgelijke ontwikkelingen, met name in de nichemarkt van betalingsbeschermers. Kruissubsidiëring bij kredietverstrekking door DSB en de wens om marktaandeel te veroveren, leidden destijds tot ongewenste opdrijving van provisies op deze categorie verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars nam daarom destijds het initiatief te pleiten voor regelgeving die de klant inzicht in provisiebetalingen geeft; een wens die per 1 januari dit jaar is gehonoreerd", aldus het Verbond in reactie op het rapport van de Commissie Scheltema. Het Verbond van Verzekeraars ziet de kritiek op DSB Bank, die overigens geen lid van de brancheorganisatie was, als ondersteuning voor het in 2007 ingezette veranderprogramma ´VerzekeraarsVernieuwen´.

GEEN REACTIES