Waarom Jaap van Dijk bij DSB vertrok

Rapport Commissie Scheltema: “Op 12 november 2007 vertrekt de CFO van DSB, Van Dijk. De Compliance Officer kondigt diezelfde dag zijn vertrek aan. Van Dijk meldt in een vergadering van de RvC zijn onvrede over de keuzes die in de RvB worden gemaakt ten aanzien van risicomanagement en solvabiliteitsbeheer. Hij heeft bezwaar tegen de mate waarin voorzieningen voor achterstanden vrijvallen nadat een vrijwillige looncessie is overeengekomen en is van mening dat onvoldoende voortgang wordt gemaakt met de overdracht van Fietsverzekeraar ENRA.
Deze verkoop dient de solvabiliteitsmarge van de bank te verbeteren. De commissarissen steunen Van Dijk niet en de vergadering resulteert in zijn vertrek."

Jaap van Dijk was voordat hij bij DSB in dienst trad werkzaam bij AEGON. Nu is hij cfo en chief risk officer bij SNS Property Finance. Met betrekking tot deze functie hebben AFM en DNB een hernieuwd bestuurdersonderzoek ingesteld over de periode dat Van Dijk bij DSB werkzaam was. De uitkomst van de herbeoordeling die de betrouwbaarheid en deskundigheid betrof, is positief. Scheltema heeft daarbij aangetekend dat de toezichthouders zorgvuldig te werk zijn gegaan en dat DNB in redelijkheid tot haar eindoordeel heeft kunnen komen.

GEEN REACTIES