Reaal: Meeste bedrijfsbranden veroorzaakt door menselijk handelen

Reaal: Meeste bedrijfsbranden veroorzaakt door menselijk handelen
© Pixabay

Menselijke handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland. En daarmee is het één van de grootse bedreigingen van de bedrijfscontinuïteit in het midden- en kleinbedrijf. Dat constateert Vivat-dochter Reaal, na een analyse van brandoorzaken bij bedrijven.

Bij schade door brand komen veel bedrijven stil te liggen en uiteindelijk gaat 50% zelfs failliet. Preventieve maatregelen zijn daarom essentieel. Reaal wil ondernemers, tijdens de Nationale Brandpreventieweken, met de top 10 van brandoorzaken wijzen op de impact van een bedrijfsbrand en tegelijkertijd het belang benadrukken van goede preventieve maatregelen.

Alex de Langen, Unitmanager Schade bij Reaal: “Uit de inventarisatie van onze eigen cijfers blijkt dat menselijke handelen de belangrijkste oorzaak van brand is. Denk hierbij aan ongelukken als gevolg van verkeerd machinegebruik, brand die ontstaat na het aanrijden van een elektriciteitsvoorziening in het magazijn, maar ook sigaretten roken en onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen komen nog steeds veelvuldig voor.”

Elektra
Na menselijk falen, komt brand als gevolg van ‘elektra’ als belangrijkste brandoorzaak naar boven. Deze branden ontstaan vaak na kortsluiting in verouderde stoppenkasten, maar ook in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur. Wat verder opvalt in de top 10 is dat veel branden ontstaan door ‘externe’ factoren; bijvoorbeeld brand in of bij een naburig pand, maar ook door brandstichting, inbraak of bliksem.

Top 10 brandoorzaken in het MKB
1. Menselijk handelen
2. Brand Elektra
3. Brandstichting
4. Brand Naburig
5. Bliksem
6. Hennep
7. Brand Broei
8. Brand Dakdekken
9. Montagefouten o.a. zonnepanelen
10. Overige en onbekend

Bron: Reaal

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES