‘Premie engineeringspolissen moet 10 tot 15% omhoog’

copyright Pixabay

Om de markt voor engineeringsverzekeringen weer enigszins gezond te maken zijn minder ruime condities en hogere premies nodig.

Dat stelt Paul de Keijzer, van DUPI Underwriting Agencies, in een rondetafeldiscussie waarvan VNAB Visie verslag doet. Dit segment van de (groot)zakelijke markt doet het al geruime tijd zeer matig, vooral vanwege overcapaciteit op de markt en een toenemende schadelast in enkele deelsectoren. Vanwege de lage of zelfs negatieve marges hebben een aantal risicodragers de engineeringsmarkt al de rug toegekeerd. In Nederland wordt de premieomzet van de technische verzekeringen (inclusief machinebreukverzekeringen) geraamd op €200 tot 250 mln, waarvan de helft via beurstekening. Door dit relatief geringe omzetniveau kan de impact van een forse schadelast enorm zijn, aldus Frank Engel (HDI Global), in hetzelfde artikel. Hij spreekt in dit verband van een ‘volatiele markt’.

Makelaars merken de gevolgen van het verminderde aantal aanbieders. Hans Pels Rijcken (Aon), signaleert dat er vooral minder partijen overblijven die de lead willen nemen. ‘De spoeling wordt dunner, wat leidt tot aanscherping van de premies. Ook zie ik de flexibiliteit en creativiteit afnemen. Er wordt doorgaans alleen nog binnen de kaders van de richtlijnen geaccepteerd.’ Ook Eugène Koster (Willis Towers Watson) spreekt van een ‘verhardende markt’: verzekeraars worden kritischer op de risico’s en verlenen alleen dekking als aan de door hen gestelde randvoorwaarden wordt voldaan.

Om toch voldoende capaciteit te vinden wijken de makelaars uit naar het buitenland, onder meer Londen, maar daar kleven volgens hen wel nadelen aan. Koster: ‘Britse verzekeraars kennen een ander risicokader, werken bij schade met loss adjusters en er is meer fysieke afstand dan bij een Nederlandse verzekeraar.’ Engel wijst erop dat de ‘wordings’ op Britse polissen doorgaans beperkter zijn in Nederland en dat door de taal er een grotere kans is op interpretatieverschillen en communicatiestoornissen.

De deelnemers aan het rondetafelgesprek geven in het artikel een aantal verbeterpunten voor de markt. Paul de Keijzer (DUPI) breekt zoals gezegd een lans voor een flinke premiestijging. ‘Die boodschap zullen we bij klanten, die jarenlang een lage premie hebben betaald, moeten overbrengen.’ Makelaars Koster en Pels Rijcken benadrukken dat het kennisniveau bij verzekeraars over dit marktsegment omhoog moet. Op die manier houd je niet alleen voeling met nieuwe technologische ontwikkelingen maar kun je volgens Pels Rijcken (Aon) ook beter reageren op de wensen en behoeften van klanten. Kennis en ervaring verwerven kost tijd en Koster (Willis Towers Watson) ziet dat veel partijen zich daar de tijd niet meer voor gunnen.

In dit verband merkt Frank Engel (HDI) nog op dat technische verzekeringen voor veel verzekeraars slechts ‘een vlek op de kaart’ is. ‘Daardoor is de bereidheid om hierin te investeren niet altijd optimaal. Vanuit efficiencyoogpunt worden dan bijvoorbeeld alleen grotere risico’s fysiek bekeken, de rest verloopt via desk-underwriting.’ Het komt volgens hem zelfs voor dat, ondanks een goed technisch rendement, verzekeraars toch stoppen met deze markt omdat de investeringen niet opwegen tegen de relatief kleine omzet.

Bron: VNAB Visie

GEEN REACTIES