ABN AMRO voorziet omslag op woningmarkt

ABN AMRO voorziet omslag op woningmarkt
© Pixabay

Het economisch bureau van ABN AMRO-bank voorziet een kentering op de woningmarkt: prijsstijgingen van naar verwachting 6% in 2020 zullen omslaan in een daling van in totaal 2% in 2021. Het aantal transacties daalt van 5% in 2020 tot 10% in 2021, zo is de schatting.

De voorspellingen worden met de nodige slagen om de arm gegeven: zo lang het verloop van de coronapandemie onduidelijk is, zijn economische verwachtingen met nog meer onzekerheid omgeven dan gebruikelijk. Maar onder de huidige aannames verwacht ABN-AMRO forse economische krimp en stijgende werkloosheid. Dit zal de de huizenprijzen en het aantal woningaankopen zeker onder druk zetten, zij het met vertraging, als een tanker die langzaam van koers verandert.

Geen vuiltje aan de lucht
De recente cijfers van CBS en Kadaster geven nog een zeer gunstig beeld. Ook voor makelaars lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht. De prijzen stijgen hard en het aantal transacties is hoog, bij zowel bestaande woningen als voor nieuwbouw. Het is echter de vraag of deze cijfers een getrouw beeld geven van wat er speelt, aldus de bank. De reeksen voor bestaande woningen lopen enkele maanden achter omdat ze zijn namelijk gebaseerd op de overdrachten bij notarissen. De recent gepubliceerde meicijfers gaan dus eerder over de maand februari, net voordat de coronacrisis toesloeg. Wie wil weten wat er tijdens de lockdown is gebeurd, moet nog geduld uitoefenen.

Eerste signalen
Een eerste signaal dat er een kentering gaande is, vormt de vertrouwensindicator van Vereniging Eigen Huis. In mei sloeg deze om van nipt positief naar licht negatief. Een tweede signaal is de stijging van het aantal woningen dat te koop staat. Waarschijnlijk komt dit doordat meer doorstromers eerst hun huis willen verkopen voordat zij een andere woning aanschaffen. Ze zien er tegenop twee huizen in bezit te hebben. Hoe groter de onzekerheid, hoe groter deze groep.

Hypotheekrente
Wat de huidige woningmarkt ondersteunt, is de lage hypotheekrente. Door op ongekende schaal te interveniëren hebben de centrale banken rust gebracht op de financiële markten. Zo houden hypotheekverstrekkers toegang tot financiering en kunnen die geld aantrekken om krediet te blijven verlenen. Vraag is echter of dit zo blijft. ABN AMRO betwijfelt of de centrale banken langdurig zo’n prominente rol op de financiële markten kunnen en willen blijven spelen.

Werkloosheid
Hoe dan ook, op basis van de meest recente berichten is er steeds minder reden om te denken dat het effect van de coronacrisis op de economie bescheiden zal zijn. De lockdown heeft langer geduurd dan gedacht. Bovendien valt het risico van een tweede golf besmettingen niet uit te sluiten, is de internationale economie nog harder geraakt dan gevreesd en groeit het gevaar dat bedrijven en gezinnen gaan bezuinigen om financiële tegenvallers op te vangen. Verwacht wordt dat de overheid geleidelijk minder royaal inkomenssteun zal verlenen. De economen vrezen dat de economie dit jaar met meer dan 5% krimpt en de werkloosheid in de loop van volgend jaar zal pieken boven 7%.

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES