Premievolume PPI’s groeit gestaag

De door PPI’s ontvangen premiebijdragen zijn in het 2e kwartaal gestegen naar € 156 miljoen (€138 miljoen in het eerste kwartaal).

Het gezamenlijk beheerd vermogen is in dezelfde periode gestegen van € 1546 miljoen naar €1.685 miljoen. Deze beperkte stijging is vooral toe te schrijven aan een negatief rendement op de beleggingen.

GEEN REACTIES