CBS: 6,6% van belastingbetalers valt in toptarief

850.000 mensen met een belastbaar inkomen uit werk en wonen, ofwel 6,6% van het totaal, valt in het toptarief van Box 1. Dit meldt het CBS.

Kenmerken

Uit de cijfers van het CBS kunnen de karakteristieken van de ‘toptariever’ worden afgeleid. Iemand die 52% belasting betaalt is overwegend:

  • Man
  • Gehuwd
  • Hoofdkostwinner met werkende partner
  • 40-65 jaar
  • Autochtoon
  • Werknemer in de private sector
  • Eigen woningbezitter
  • Woont in Noord-Holland, Zuid-Holland of Noord-Brabant

 

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat bijna de helft van de belastingbetalers in de eerste schijf valt. Ruim een kwart bevindt zich in de tweede schijf, bijna 18% in de derde.

Niet-werkenden

Daarnaast komt naar voren dat bijna veertig procent wel een inkomen heeft voor Box 1, maar niet werkend is. Dit zijn onder meer gepensioneerden en mensen met een bijstandsuitkering. Verreweg het grootste deel van deze groep (70%)valt in de eerste belastingschijf.

Bron: CBS

GEEN REACTIES