Actief vermogensbeheer leidt niet tot betere resultaten pensioenfonds

Pensioenfondsen die hogere kosten hebben voor het beheer van de beleggingsportefeuille behalen geen betere rendementen dan pensioenfondsen met lagere kosten. Dat concludeert KAS BANK op basis van haar eerste kostenbenchmarkrapportage voor pensioenfondsen.

 

De rapportage is samengesteld aan de hand van de DNB Kwartaalrapportages over 2014 van 40 pensioenfondsen met in totaal meer dan 1 miljoen deelnemers. De KAS BANK Kostenbenchmarkrapportage vergelijkt de kosten van pensioenfondsen van vergelijkbare grootte qua deelnemers en pensioenverplichtingen, type pensioenfonds en het gehele universum. Daarmee wordt direct duidelijk hoe het individuele pensioenfonds ‘presteert’ ten opzichte van zijn ’peers’.

Beheerskosten

Vermogensbeheerders rechtvaardigen hun beheerkosten vaak door te wijzen op de (out)performance die zij behalen ten opzichte van de door het pensioenfonds gehanteerde benchmark. Uit de rapportage van KAS BANK blijkt echter geen directe correlatie tussen hogere kosten en (out)performance. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen beheerkosten en absolute rendementen.

 

 

Uitvoeringskosten OPF hoger

Een tweede conclusie van het onderzoek is dat de uitvoeringskosten van Ondernemingspensioenfondsen (OPF) per deelnemer significant hoger zijn (2,7 maal) dan bij Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF). Bij de vermogensbeheerkosten is zelfs sprake van een verschil van 11 basispunten.

Tegelijkertijd bevestigt de rapportage dat bij kleine en middelgrote fondsen de kosten per deelnemer teruglopen naarmate het aantal deelnemers stijgt. Schaalgrootte blijft daarmee voor OPF’s een belangrijk aandachtspunt. In dat kader is de komst van het Algemeen Pensioenfonds van toegevoegde waarde.

Bron: persbericht KasBank

GEEN REACTIES