De Vereende worstelt met groeiend aantal taxiverzekeringen

Premievolume Vereende blijft groeien

De Vereende heeft over 2019 een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting behaald van 0,9 miljoen euro (2018: 2 miljoen). Het solvabiliteitspercentage steeg van 144% naar 151%, net boven de gewenste interne norm. Veel aandacht ging uit naar het managen van de groei in het premievolume, blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag.

Het premievolume van de verzekeringsportefeuille nam in 2019 opnieuw fors toe met 27% tot 45,5 miljoen euro. De verdiende premie steeg met 25%. De groei in de branche motorrijtuigverzekeringen heeft zich met een premiegroei van 42% onverminderd voortgezet, vooral door een forse groei in de taxibranche. Ook de portefeuille bezorgbrommers (maaltijdbezorgers) groeide. Veel aandacht is uitgegaan naar het managen van deze groei, zowel in operationele zin met het op peil houden van de klanttevredenheid, als in financiële zin met het op peil brengen van de winstgevendheid en de solvabiliteit.

Inmiddels is het marktaandeel taxi opgelopen van minder dan 1% in 2017 naar ongeveer 17% eind 2019. Onder andere door de hoge schadefrequentie en -last van taxi’s zijn veel verzekeraars de afgelopen jaren gestopt met het verzekeren van taxi’s. Daarom vragen meer bezitters van taxi’s bij de Vereende een verzekering aan. Als vangnetverzekeraar wil zij voor deze groep een oplossing bieden. Maar ook de Vereende kampt met de stijgende schadelast van taxi’s. Deze is vooral hoog in de grote steden, Amsterdam in het bijzonder. Maar liefst 50% van de gemelde taxi-ongevallen in 2019 vond plaats in Amsterdam.

Herverzekering
Het percentage herverzekerde premie nam in 2019 toe van 34% in 2018 tot 49% in 2019. Om de groei in taxiverzekeringen op te kunnen vangen is voor de taxiportefeuille 85% quota share herverzekering toegepast. Hierdoor daalde de netto verdiende premie in 2019 met slechts 0,7% naar € 23,5 miljoen. De premies en risico’s van de Milieupool zijn voor 86% gecedeerd aan een pool van Nederlandse verzekeraars en professionele herverzekeraars. Het aandeel voor de Vereende in de Milieupool bedraagt 14%.

Schade
De bruto schaderatio in de gehele portefeuille daalde van 45% naar 40,1% (€18,5 miljoen). Hierin is een negatief uitloopresultaat over de schadevoorzieningen uit 2018 inbegrepen van €-0,8 miljoen en het effect van een schattingswijzing in de schadebehandelingskostenvoorziening voor een bedrag van €-0,7 miljoen verwerkt. De schaderatio’s in de branche motorrijtuigen staan echter nog steeds onder druk en vertonen met name door de immer stijgende letselschadelast en ook voor overige schades een continue stijgende schadelast die tot verdere premieverhogingen zal leiden, verwacht de verzekeraar. De netto schadelast daalde met 1,9% van €11,5 miljoen naar €11,3 miljoen.

Dashcams
De Vereende wil zich vanuit haar rol als vangnetverzekeraar inzetten om de risico’s te verbeteren zodat reguliere verzekeraars deze ook weer willen verzekeren. Hiervoor heeft de Vereende gesproken met diverse marktpartijen, taxicentrales en assurantieadviseurs met veel taxiondernemingen als klanten. Zij onderschrijven de noodzaak om het aantal schades te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit dit overleg kwam o.a. het advies voor taxi-eigenaren om dashcams te gebruiken. Ook is er samen met Veilig Verkeer Nederland een campagne gestart om maaltijdbezorgers te stimuleren veiliger te rijden.

Directieleden Ingrid Visscher en Harmen Ettema: “In de vooruitblik van het vorige jaarverslag gaven wij al aan dat wij voor een lastige balanceeract stonden. De mooie scores op het gebied van klanttevredenheid en de sterk stijgende omzet in combinatie met de gerealiseerde financiële ratio’s bevestigen ons gevoel dat we door moeten op de ingeslagen weg”.

Bron: De Vereende

GEEN REACTIES