Iets lagere slagingspercentages Wft-examens

copyright Pixabay

De gemiddelde slagingspercentages voor zowel de initiële als de PE-examens komen dit jaar vooralsnog iets lager uit dan in de vorige periode.

Dat blijkt uit de statistieken van het CDFD. In de periode april t/m september 2018 bedroeg het slagingspercentage voor initiële examens 59,4% tegenover 60,2% in de periode april 2017 t/m maart 2018. Bij de PE-examens nam het slagingspercentage af van 88,1% naar 85,9%.

Bij de initiële examens is het onderdeel Pensioenen een opvallende daler. Slaagde vorig jaar nog ruim 53% nog voor dit examen, dit jaar is het percentage gedaald naar 44,2%. Daarmee is pensioen het slechtst presterende onderdeel binnen de initiële examens. Vooral in de maand april werden deze examens slecht gemaakt. Bij het onderdeel Hypothecair Krediet steeg het percentage geslaagden weliswaar licht maar met een gemiddeld percentage van 45% blijft het een matige score. De onderdelen Basis, Schade Zakelijk en Zorgverzekeringen werden net als vorig jaar het best gemaakt, maar de score lag wel op een lager niveau. Verder is het aantal afgelegde initiële examens afgenomen. Vorig jaar lag het gemiddelde aantal per maand op ongeveer 3.700, dit jaar komt het uit op circa 2.600.

Bij de PE-examens is het onderdeel Schade Particulier de sterkste daler ten aanzien van de slagingspercentages, van 93% naar 77,8%. Andere dalers zijn onder meer de onderdelen Vermogen (van 82,2% naar 72,7%) en Pensioen (van 90,5% naar 88,1%). Het onderdeel Inkomen werd daarentegen beter gemaakt (van 83,9% naar 91,1%). Net als bij de initiële examens werden ook bij de PE-onderdelen minder examens afgelegd. Het maandgemiddelde nam af van bijna 4.000 in de periode april 2017 t/m maart 2018 naar circa 2.500. Dit kan voor een deel worden verklaard doordat veel adviseurs nog aan hun PE-verplichtingen wilden voldoen onder de oude vakbekwaamheidseisen van het CDFD. Zo werden er dit jaar in februari en maart van dit jaar in totaal bijna 25.000 examens afgelegd.

GEEN REACTIES