‘Praktijk bij asbestbescherming is doorgeslagen’

‘Praktijk bij asbestbescherming is doorgeslagen’
© Pixabay

Wonen en werken in een woning met asbest en het verwijderen van asbestdaken leveren veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen zijn de risico’s veelal verwaarloosbaar, ook beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk.

Dit meldt Aedes, koepel van woningcorporaties, na onderzoek van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Crisislab. Aedes en de woningcorporaties Talis, Woonbron, Vestia en Mitros hebben het onderzoek naar beschermingsbeleid bij asbest laten uitvoeren “bij gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van het huidige asbestbeleid”.

Geen inzicht in risico’s
Het huidige asbestbeleid gaat uit van het nemen van (beschermings)maatregelen bij aanwezigheid van asbest zonder inzicht in het feitelijke blootstellings- en gezondheidsrisico door vrijgekomen asbest, aldus de opdrachtgevers voor het onderzoek. Dit betekent volgens de opdrachtgevers dat in de huidige situatie maatregelen worden genomen die in de meeste gevallen niet nodig zijn.

“Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid, toont aan dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is.” De woningcorporaties pleiten daarom voor een risicogestuurde benadering op basis van feiten.

Veiligheid voorop
De woningcorporaties haasten zich te benadrukken dat veiligheid en gezondheid voor hen voorop staan. “Saneerders bijvoorbeeld, die elke dag plafondplaten met niet-hechtgebonden asbest slopen, lopen een hoog blootstellingsrisico. In deze situatie is het van belang dat de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen. Het huidig asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie terecht streng.” Maar in veel andere onderzochte situaties zijn de risico’s verwaarloosbaar en zijn beschermingsmaatregelen niet noodzakelijk, aldus de corporaties.

Zij vinden dan ook dat de huidige praktijk is doorgeslagen. “De wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico. Dit onderzoek naar beschermingsmiddelen bevestigt dat we het doorgeslagen asbestbeleid moeten aanpassen.” De corporaties pleiten al geruime tijd voor een risicogestuurd asbestbeleid op basis van feiten.

Het onderzoek wordt aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Woensdag 6 maart debatteert de Tweede Kamer over het asbestbeleid.

Bron: Aedes

GEEN REACTIES