Positieve trendbreuk bij hypotheken ING Nederland

Ernstige werkachterstand bij ING

De ontwikkeling tekende zich in het tweede kwartaal al af en zette in het derde kwartaal door: de hypotheekportefeuille van ING Nederland groeit weer.

De Nederlandse hypotheekportefeuille groeide in het afgelopen kwartaal met €0,4 mrd naar €111,3 mrd. De nettoproductie (het saldo van nieuwe productie en aflossingen) lag eveneens op €0,4 mrd. Exclusief de aflossingen op de Westland-Utrecht-portefeuille (waar geen nieuwe productie meer plaatsvindt) bedroeg de toename van de nettoproductie zelfs €0,7 mrd.

Daarmee is sprake van een trendbreuk. Meer dan vier jaar lang daalde de Nederlandse hypotheekportefeuille kwartaal op kwartaal. Een expliciete verklaring geeft de bank niet voor de toename. Overigens ligt de omvang van de portefeuille nog wel een half miljard onder het niveau van eind vorig jaar. En eind 2013 was de portefeuille zelfs nog ruim €20 mrd groter dan nu.

Waar de hypotheekportefeuille voor het eerst echt toenam, nam het bij ING Nederland gestalde spaargeld voor het eerst sinds lange tijd af. In het derde kwartaal namen de ‘toevertrouwde middelen’ (inclusief lopende rekeningen) met €2 mrd af tot €145,4 mrd. Dit is overigens nog wel zes miljard meer dan eind 2017. De bank geeft verder aan dat de marges op spaargeld verder afnemen, maar heeft nog niet de psychologische stap gezet om de spaarrente naar 0% te verlagen. De andere grote banken durfden dit ook nog niet aan.

De winst van ING Nederland daalde in het derde kwartaal licht naar €813 mln, onder meer door een lagere rentemarge en hogere kosten. Over de eerste negen maanden was er wel sprake van een winststijging bij de Nederlandse activiteiten: van €2,2 mrd naar €2,4 mrd. De winst van het wereldwijde ING-concern halveerde in het derde kwartaal, vooral door de schikking met het Nederlandse OM in verband met een aantal witwaszaken.

GEEN REACTIES