Pilot ‘huurverklaring’ stopt

Pilot ‘huurverklaring’ stopt
© Pixabay

Een pilot van hypotheekmakelaar BLG Wonen om ‘duurhuurders’ te helpen aan een hypotheek via een huurverklaring, wordt niet voortgezet. Duurhuurders blijken te verschillend qua huishouden, leeftijd, arbeidscontract, inkomen en betaalgedrag, om een standaard huurverklaring te lanceren. Het probleem van de duurhuurders is echter niet kleiner geworden.

Duurhuurders zijn huurders die graag willen kopen maar die volgens de standaard regels geen hypotheek kunnen krijgen, ook niet als deze tot lagere lasten zou leiden dan de huur die ze op dit moment betalen. Daarom startte BLG Wonen, onderdeel van de Volksbank, vorig jaar met een pilot met een huurverklaring. Met deze verklaring kon de huurder laten zien wat zijn huurlasten zijn geweest in de afgelopen drie jaren en hoe hij deze woonlasten goed kon betalen.

Kennisuitwisseling
Het goede nieuws is dat bijna 40% van de duurhuurders die deelnamen aan de pilot wel degelijk een financiering kan krijgen. De huurverklaring zelf gaat echter niet meer gebruikt worden. In plaats daarvan wil BLG Wonen inzetten op betere voorlichting aan duurhuurders en kennisuitwisseling in de financiële sector over de manier waarop hypotheekaanvragen voor duurhuurders die niet aan de inkomenstoets voldoen, beter kunnen worden ingediend.

Uit onderzoek blijkt dat 574.000 huishoudens een huur boven de liberalisatiegrens (€737) betalen; 61% besteedt zelfs meer dan 33% van het netto inkomen aan huur. Met een vergelijkbare koopwoning hadden huurders in 10 jaar tijd €50.000 aan vermogen kunnen opbouwen.

Overigens blijkt dat door de lange wachttijd en hoge prijzen, steeds meer duurhuurders graag in één keer het perfecte huis kopen. Ze zijn minder bereid een ‘wooncarrière’ te doorlopen van klein koophuis naar steeds groter. Ook is men weinig bereid buiten de eigen regio te kijken. Deze ontwikkeling is landelijk terug te zien: Nederlanders geven aan niet in een ander deel van de Nederland te willen wonen in ruil voor meer hypotheekkansen (54%) of lagere maandlasten (50%). Zelfs als zij door corona nu meer zouden thuiswerken (67%).

Bron: BLG Wonen

GEEN REACTIES