Huurverklaring moet duurhuurder helpen bij hypotheekaanvraag

Huurverklaring moet duurhuurder helpen bij hypotheekaanvraag
© Pixabay

Het is een groeiend probleem: geen hypotheek kunnen krijgen omdat je inkomen te laag is, maar wel al jaren een huur betalen die fors hoger ligt dan de hypotheeklasten die je anders zou hebben.

Met de huurverklaring wil BLG Wonen, onderdeel van de Volksbank, dit probleem tegengaan. Met de huurverklaring kan een huurder aantonen dat hij – mede op basis van gedragen huurlasten uit het verleden –  zijn hypotheeklasten nu en op termijn ook zou kunnen betalen. BLG Wonen wil met het initiatief de woningmarkt toegankelijker maken voor huurders uit de vrije sector.

De duurhuurproblematiek is volgens BLG-directeur Frank Soede een enorm probleem: “Ruim 1 miljoen huurders hebben hoge woonlasten; voor de particuliere huursector is de woonquote gemiddeld 42,6% van het besteedbaar inkomen. Deze hoge woonlasten maken het voor de huurders vrijwel onmogelijk om te sparen of vermogen op te bouwen. Dat vind ik zorgelijk. Want wanneer zij voor deze huurprijs een vergelijkbare standaard koopwoning zouden hebben gehad, hadden zij flink vermogen kunnen opbouwen. In tien jaar tijd heb je het dan al snel over ruim €50.000.”

Verantwoorde overstap
BLG Wonen ziet de huurverklaring als een extra mogelijkheid om te beoordelen of de duurhuurder een verantwoorde overstap kan maken naar een koopwoning. “Huurders haken nu vaak af na een online hypotheekberekening. Dat is jammer want er zijn wél mogelijkheden. Daarnaast geven adviseurs aan behoefte te hebben aan helderheid over financieringen voor ‘van-huur-naar-koop-situaties’. Met de huurverklaring willen wij daar ook gehoor aan geven”, aldus Soede.

Pilot
Voorafgaand aan een landelijke uitrol, gaat BLG Wonen de werking en het proces van de huurverklaring eerst met een pilot toetsen onder huurders en financieel adviseurs. Tijdens de pilotperiode wil BLG Wonen bij maximaal 40 duurhuurders de mogelijkheid onderzoeken of mede op basis van de huurverklaring een hypotheek kan worden verstrekt.

Bron: BLG Wonen

GEEN REACTIES