Nieuwe regels bij waardeoverdracht pensioen

Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan om forse bijbetalingen te voorkomen. De wettelijke regel dat een aanvraag tot waardeoverdracht van een pensioen binnen zes maanden moet worden gedaan, is op 1 januari 2015 vervallen. Mensen die na 1 januari 2015 van baan zijn gewisseld kunnen het pensioen dat zij bij hun oude pensioenuitvoerder hebben opgebouwd, laten overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. In dat geval kunnen zij ook de waarde van hun pensioen overdragen dat is opgebouwd bij vorige werkgevers.

Bijbetalingsplicht
Door de huidige lage rente en door verschil in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders kunnen dergelijke waardeoverdrachten nu leiden tot forse verplichte bijbetalingen door werkgevers met grote financiële gevolgen voor bedrijven.

Omdat het moeilijk verdedigbaar is dat een bedrijf door waardeoverdracht in financiële problemen komt, beperkt Klijnsma die bijbetalingen vanaf 1 januari 2015 tot maximaal € 15.000 per geval.

Gaat daardoor de waardeoverdracht op dat moment niet door, dan blijft de deelnemer in de pensioenregeling van de vorige werkgever. Blijkt op een later moment dat die bijbetaling minder is dan € 15.000, dan kan de deelnemer opnieuw om waardeoverdracht vragen.

Bredere herziening
De staatssecretaris heeft een bredere herziening van het systeem van individuele waardeoverdracht aangekondigd. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2016 daarover een brief naar de Tweede Kamer te sturen. Bij die herziening zal opnieuw worden gekeken naar de werking van de regels tot beperking van de bijbetaling tot € 15.000 per geval.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

GEEN REACTIES