Pensioenorde breekt met SAR

Driekwart pensioenadviseurs ziet omzet dalen door Corona

De Pensioenorde, de beroepsvereniging voor pensioenadviseurs en pensioendeskundigen, gaat verder zonder de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Voor aangesloten leden wordt een nieuw register ingericht.

Begin dit jaar fuseerden het Register Pensioenadviseurs (RPA) en de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) tot Pensioenorde. “Inmiddels hebben wij ons omgevormd tot een beroepsvereniging met een eigen beroepsethiek en tuchtrecht”, zegt Borgert Tegel (voorheen NOPD) die samen met Johan van Eekhout (voorheen RPA) duo-voorzitter is. “Wij willen actiever de belangen van onze achterban behartigen in de politiek en in het maatschappelijk speelveld. In dit streven kregen we echter niet de steun van de SAR die we ons hadden voorgesteld. We werden tegengewerkt.”

De Pensioenorde verenigt circa 300 pensioenadviseurs en –deskundigen. De SAR beheert diverse registers, waaronder dat van pensioenadviseurs. Binnen de SAR-stichting had het RPA een zelfstandig bestuur. Leden van de Pensioenorde zouden worden ingeschreven in een openbaar register, beheerd door de SAR. “Wij moeten echter constateren dat het SAR-bestuur onze visie niet deelt”, aldus Borgert en Van Eekhout.

Deze week heeft het SAR-bestuur – zonder vooroverleg met het bestuur van de RPA – de samenwerking met de Pensioenorde opgezegd, aldus de Pensioenorde. “Dit laat de vier RPA-bestuursleden geen andere keus dan af te treden binnen de SAR. Zij zijn, bekrachtigd door de ALV, per direct toegetreden tot het bestuur van de Pensioenorde. Wij betreuren de houding van de SAR en zien het als een gemiste kans om te komen tot één beroepsorganisatie van pensioenprofessionals in Nederland.”

De Pensioenorde gaat nu een eigen register voor pensioenadviseurs en pensioendeskundigen inrichten, met een eigen PE-systeem.

Bron: Pensioenorde

Naschrift SAR:

Zoals vaak en ook hier, zitten er twee kanten aan een verhaal. De kracht van de SAR en haar registers is al 20 jaar het in stand houden en waarborgen van kennis en deskundigheid van de beroepsprofessionals in de vier registers (RMiA, RAiA, RGA en RPA). Dat doen we door kwalitatief en inhoudelijk hoogstaande PE-sessies te organiseren, met zeer deskundige docenten en hoogleraren zowel uit de (beroeps-)praktijk als uit de academische wereld.

Belangenbehartiging en lobbywerk vinden wij ook zeer belangrijk, maar daar is de SAR niet sterk in en laten we dus graag over aan andere organisaties, zoals de Pensioenorde. We hadden gehoopt het in een samenwerkingsverband te kunnen doen, maar dat is helaas niet gelukt.

De SAR is nu van mening dat we ieder ons werk beter kunnen doen, door separaat verder te gaan. De registers blijven gescheiden van welke andere organisatie dan ook, om de schijn te voorkomen van belangenverstrengeling of verplichte winkelnering. Het zou mooi zijn, als de gehele beroepsgroep kan profiteren van de inspanningen op het gebied van belangenbehartiging door de Pensioenorde.

De SAR blijft in elk geval de registers uitvoeren, ook het RPA, met goede PE-sessies (minimale waardering: 8+) waarbij tevens gestreefd wordt naar verdieping, verrijking en intercollegiaal contact.

Michel Hassefras
Voorzitter SAR

Update 21-6, 21.00 uur

 

 

GEEN REACTIES