ZZP Nederland wil alternatief voor verplichte AOV

ZZP Nederland wil alternatief voor verplichte AOV

ZZP Nederland pleit voor een alternatief voor de aangekondigde verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. De stichting, die 44.000 aangesloten zelfstandigen vertegenwoordigt, stelt een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden voor; daarbovenop zouden zelfstandigen zich vrijwillig kunnen bijverzekeren.

Uit een achterbanraadpleging die vorige maand werden gehouden, bleek al al 82% tegen een verplicht gestelde AOV voor ondernemers is. En 90% van de achterban zou zich wel kunnen vinden in een basisvoorziening.

‘Draconische maatregel’
ZZP Nederland zegt in haar laatste nieuwsbrief er alles aan te zullen doen om een algemene verzekeringsplicht voor zzp’ers om te buigen naar zo’n basisvoorziening. “De vakbonden wilden verplichte deelname van zzp’ers aan werknemerspensioenfondsen afdwingen en ook een verplichting tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering opleggen aan zelfstandige ondernemers.  Er komt geen pensioenverplichting voor zzp’ers, maar met behulp van GroenLinks en de PvdA is er wel een AOV-verplichting voor zzp’ers doorgedrukt. Er is volstrekt geen draagvlak onder de zzp’ers voor een dergelijke draconische maatregel, die andere partijen uit eigen belang aan hen willen opleggen.”

Stichting ZZP Nederland was niet betrokken bij deze afspraak, maar zal wel worden betrokken bij de uitwerking daarvan. Volgens minister Wouter Koolmees moeten sociale partners, samen met de zelfstandigenorganisaties, voor de zomer van 2020 met een uitwerkingsplan komen. “Stichting ZZP Nederland zal het initiatief nemen om samen met andere maatschappelijke organisaties het plan voor de basisvoorziening verder uit te werken tot een regeling, die op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen.”

Bron: ZZP Nederland

GEEN REACTIES