Pensioenfondsen beloven nog steeds wat ze niet kunnen waarmaken

рUw pensioen groeit naar verwachting tot een waarde van viermaal de door u en uw werkgever ingelegde premie.с

Dat vertelt ABP op de websitepasgina ‘Onze Belofte’. Daar geeft het pensioenfonds zijn visie op het pensioen in 2020. De pagina bevat een pleidooi om Samen het pensioen te blijven opbouwen en samen geluk en pech te delen. Dat moeten ook in 2020 de fundamenten zijn van het pensioen. Want:

“Samen met 2,8 miljoen deelnemers pensioen opbouwen levert u nog steeds veel meer op dan een individuele spaarrekening. En samen de effecten van goede en slechte periodes verdelen, is beter dan alle risico’s alleen te moeten dragen. Door samen pensioen op te bouwen en samen de risico’s te delen kan een optimaal beleggingsrendement worden behaald. Hierdoor groeit uw pensioen naar verwachting tot een waarde van zo’n viermaal de door u en uw werkgever ingelegde premie.”

De Lijst voor Onafhankelijk Pensioenstoezicht ABP (LvOP) stoort zich ernstig aan dit soort uitlatingen. LvOP heeft kandidaten die geen band hebben met een vakbond verkiesbaar gesteld voor het Verantwoordingsorgaan van ABP. En met succes: hun kandidatenlijst behaalde 28% van de stemmen onder de deelnemers en vormt nu een 5-koppige fractie in dit Verantwoordingsorgaan. Hun inzet is om ABP transparanter, eerlijker en duurzamer te maken.

Vanuit die missie nemen zij nu publiekelijk afstand van uitingen zoals ABP die publiceert.

“Volgens ons”, aldus LvOP, is dit “een heel speculatieve uitspraak, en dit hebben wij gisteren ook tijdens het overleg met het Bestuur van ABP aangegeven. LvOP geeft liever een reëel beeld van de toekomst.

Aan deze zin liggen namelijk een heleboel veronderstellingen ten grondslag:

1) het geldt alleen als je met je 25ste bij de overheid of het onderwijs bent gaan werken; en

2) indien je je hele leven voor de overheid aan de slag blijft.

Overstappen naar het bedrijfsleven? Of tijdelijk werkloos: ja, dan is het rendement beduidend lager. Nog maar te zwijgen over alle inleg van die miljoenen slapers. Een ander pensioenfonds (PfZW – redactie Findinet) begon een paar jaar met een soort gelijke slogan: deelnemers kregen 6 keer hun inleg terug. Snel werden deze luchtkastelen teruggeschroefd. Nu krijgen deze deelnemers nog maar 3 maal hun inleg…

Een dergelijke zin past ons inziens dus niet bij een pensioenfonds. Te meer omdat dit rendement uit beleggingen moet worden gehaald. En zoals iedereen weet: rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.”

Kortom: volgens LvOP hebben deze pensioenfondsen nog weinig geleerd van het feit dat mede door hun manier van communiceren het gat tussen pensioenverwachting en realiteit erg groot is geworden. Een feit om bij de behandeling van de Wet pensioencommunicatie rekening te houden.

GEEN REACTIES