Pensioenfederatie maakt zich zorgen over uitblijven APF

In een brief wordt aangedrongen aan snelle regelgeving. Het APF moet dan wel not-for-profit zijn, de reikwijdte breed en toezicht niet bezwarend.

De korte passage die staatssecretaris Wiebes besteedt aan het algemeen pensioenfonds in de Nota met betrekking tot de richtinggevende brief over de nettolijfrente is niet aan de Pensioenfederatie voorbijgegaan. Inderdaad lijkt er geen sprake van enige urgentie:

De enige plek waar het APF ter sprake komt:

“De leden van de fractie van de VVD vragen of het kabinet kan bevestigen dat wanneer er op termijn een algemeen pensioenfonds komt deze ook de nettolijfrente kan uitvoeren.

Ofschoon er op dit moment nog geen (concept)regels zijn met betrekking tot het algemeen pensioenfonds, is er op dit moment geen reden waarom de nettolijfrente op termijn niet door een algemeen pensioenfonds zou kunnen worden uitgevoerd.”

Naar aanleiding hiervan is de Pensioenfederatie in de pen geklommen: “Wij hebben in onze reactie aangegeven dat pensioenfondsen die moeilijk zelfstandig kunnen voortbestaan, helaas niet altijd kunnen aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit leidt er toe dat deze pensioenfondsen op dit moment uitsluitend terecht kunnen op een markt van verzekeraars met slchts twee aanbieders. Bij het gebrek aan een alternatief zien deze pensioenfondsen zich geddwongen om tegen beter weten in de verplichtingen bij één van deze twee op deze markt actieve verzekeraars onder te brengen.”

“Ook blijkt dat steeds meer pensioenfondsen de mogelijkheden van alternatieven over de grens, zoals de zogenoemde ‘België-route’ gaan onderzoeken.

Deze beide ontwikkelingen zijn naar onze stellige overtuiging niet in het belang van Nederland, laat staan de werknemers en gepensioneerden.”

Haast is dus geboden. “Indien in 2015 geen mogelijkheid voor een algemeen pensioenfonds wordt gecreëerd, zullen we in snel tempo een vlucht naar België of een overstap naar verzekeraars zien.”

De Pensioenfederatie ziet geen probleem om snel de wet zodanig te veranderen dat een functionerend APF nog in 2015 in werking kan treden. Wel moet dan voldaan worden aan een randvoorwaarden, vindt de federatie:

Het APF moet not-for-profit zijn, de reikwijdte breed en toezicht niet bezwarend. Waarmee de Pensioenfederatie zelf impliciet aangeeft dat een breed gedragen regelgeving niet in een achternamiddag zal zijn geschreven.

GEEN REACTIES