Pensioenfederatie actualiseert Aanbevelingen Uitvoeringskosten

Pensioenfondsen spuwen hun gal over regeldruk DNB

De Pensioenfederatie heeft een geactualiseerde versie van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten uitgebracht. In 2011 is de eerste versie opgesteld. De nieuwe uitgave van de aanbevelingen heeft tot doel om nog meer uniformiteit te brengen in de manier waarop de kosten worden berekend en gepresenteerd. Daartoe zijn kostendefinities verduidelijkt en berekeningswijzen nader toegelicht.

Pensioenfondsen moeten vanaf het boekjaar 2016 conform de vernieuwde aanbevelingen gaan rapporteren.

Vergeleken met de vorige versie bevat de nieuwe uitgave van de aanbevelingen een totaaloverzicht van de kosten die pensioenfondsen kunnen maken. Daarmee kan een fonds nagaan of alle kosten in beeld zijn en of deze zijn meegenomen bij het samenstellen van de drie hoofdcategorie├źn van kosten. Ook moeten beheerders van beleggingsfondsen er nu voor zorgen dat alle in dat fonds gemaakte transactiekosten duidelijk in beeld komen. Dat was tot nu toe nog niet altijd mogelijk.

De kern van de aanbevelingen is dat alle pensioenfondsen de kosten op dezelfde manier en op basis van dezelfde definities rapporteren:

  • Bij de kosten van pensioenbeheer is dat in euro per deelnemer (actieve deelnemers en gepensioneerden samen). Onder pensioenbeheerkosten vallen bijvoorbeeld administratiekosten, communicatiekosten, personeels- en bestuurskosten en toezichtkosten.
  • De kosten van vermogensbeheer moeten worden uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen. Ze omvatten de kosten die het pensioenfonds maakt om het pensioengeld te beleggen.
  • Transactiekosten vormen de derde kostencategorie. Dit zijn kosten die specifiek samenhangen met het aan- en verkopen van beleggingen. Ook deze kosten moeten worden weergegeven als percentage van het gemiddeld belegd vermogen.

Heldere informatievoorziening over kosten staat maatschappelijk sterk in de belangstelling. Door kosten conform de aanbevelingen te rapporteren stellen pensioenfondsen de deelnemers en andere stakeholders in staat om antwoord te krijgen op vragen over de aard en de hoogte van gemaakte kosten bij hun fonds, en kunnen fondsen qua uitvoeringskosten met elkaar worden vergeleken.

(Bron: Pensioenfederatie)

GEEN REACTIES