Pensioen per eerste van de maand

Het koffertje met de miljoenennota. © Rijksoverheid Valerie Kuypers

Het kabinet heeft in het wetsvoorstel wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen een eerste stap gezet in het vereenvoudigen van de toepassing van de belastingwetgeving en het verminderen van de administratieve lasten. Dit wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2017 dat het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

Het gaat hierbij om maatregelen met betrekking tot:

  • pensioenuitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand,
  • de afschaffing van de 100%- grens en daarvan afgeleide grenzen,
  • de afschaffing van het doorwerkvereiste.

De verjaardag als pensioeningangsdatum is een complexe, kostenverhogende en gedetailleerde regel staat in de toelichting te lezen.

De andere maatregelen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen zien op de omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen en de toevoeging van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieder voor lijfrenteproducten.

De Pensioenfederatie is tevreden over de voorgestelde maatregelen, maar stelt dat er meer te winnen is. “Er zijn meer vereenvoudigingen te behalen die het kabinet nu niet meeneemt, zoals de eis tot renseignering van netto-pensioen.”

(Pensioenfederatie, Rijksoverheid)

GEEN REACTIES